Том 22, № 1(61) (2017)

Зміст

Статті

ТЕРМОДИНАМІКА ДИСОЦІАЦІЇ ЕТАНОЛАМОНІЙНИХ КАТІОНІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ PDF (Русский)
R. E. Khoma, А. А.-А. Еnnаn, A. N. Chebotaryov, S. V. Vodzinskii, A. O. Mayans’kaya 6-19
СИНТЕЗ БІОКОН’ЮГАТУ НА ОСНОВІ КАРБОНІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕНІЮ(І) ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
K. O. Piletska, A. V. Shtemenko 20-29
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМЕТАЛЬНИХ І ОНІЄВИХ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ(IV) З ГАЛАКТАРОВОЮ КИСЛОТОЮ, ІОНАМИ Mg2+, Ca2+, Ba2+, ІЗОНІАЗИДОМ ТА НІКОТИНАМІДОМ PDF (Русский)
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. V. Afanasenko 30-37
АДСОРБЦІЙНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ ФОРМ МОНТМОРИЛОНІТУ PDF
T. L. Rakitskaya, G. M. Dzhyga, T. O. Kiose 38-54
КІНЕТИКА ДЕСТРУКЦІЇ АНТОЦІАНІВ У КИСЛИХ ВОДНИХ ЕКСТРАКТАХ ЯГІД PDF (English)
L. M. Soldatkina, V. O. Novotna, I. Salamon 55-66
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ РИВАСТИГМІНУ ГІДРОТАРТРАТУ НА ПОВЕРХНЯХ ФАРМОБЛАДНАННЯ МЕТОДАМИ ВЕРХ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ PDF (Русский)
A. V. Yegorova, G. A. Fedosenko, Yu. V. Scrypynets, I. I. Leonenko, G. V. Maltsev, V. P. Antonovich 67-78
КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З БЕНЗГІДРАЗІДОМ PDF (Русский)
T. V. Koksharova, T. V. Mandzii, T. S. Skakun, Yu. A. Anisimov 79-94
ГЕОМЕТРІЯ КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ(ІІ ), НАНЕСЕНИХ НА СИНТЕТИЧНІ НОСІЇ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, K. O. Golubchik, I. V. Stoyanova 95-102
СИНТЕЗ ГАЛОГЕНВМІСНИХ ПОХІДНИХ N-АРИЛАМІНОКАРБОНІЛ-1,4-БЕНЗОХІНОНМОНОІМІНІВ PDF (Русский)
S. A. Konovalova, A. P. Avdeenko, E. N. Lysenko 103-118
СУМАРНЕ ТА РОЗДІЛЬНЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДАТІВ ТА ПЕРЙОДАТІВ N,N-ДІЕТИЛАНІЛІНОМ PDF
O. S. Pogrebnyak 119-128