Про журнал

Галузь та проблематика

Публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положення про рецензування.

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими фахівцями, що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.

Усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не допускає до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Creative Commons License
У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Мови

Основні мови – українська та англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою. Роботи, які на погляд редакційної колегії можуть мати особливу цінність для міжнародного наукового співтовариства, дублюються англійською мовою в електронній версії журналу.

Періодичність журналу

Періодичність журналу – два рази на рік.

Етичні правила наукового журналу

Видавництво Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  відповідально підходить до завдання підтримки наукової репутації. Журнал "Вісник Одеського національного університету. Хімія" публікує наукові роботи і несе відповідальність за їх відповідність найвищим стандартам.

Редакційна діяльність видавництва спирається на рекомендації:

Комітету з етики наукових публікацій – Committee of Publication Ethics

Міжнародні стандарти для редакторів і авторів – International standards for editors and authors;

Етичний кодекс ученого України - Ethics Code of Scientists Ukraine;

А також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Видавництво робить все можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і для запобігання будь-яких порушень цих норм.

Бази реферування та індексування