Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА РАДА
Голова редакційної ради
Вячеслав Іванович Труба, канд. юрид. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Члени редакційної ради

Олександр Вікторович Запорожченко, канд. біол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Володимир Олексійович Іваниця, д-р біол. наук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Майя Іванівна Ніколаєва, канд. політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Сергій Михайлович Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Віктор Вікторович Глєбов, канд. іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Лариса Миколаївна Дунаєва, д-р політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Веніамін Веніамінович Заморов, канд. біол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Олена Андріївна Іванова, д-р наук із соц. комунікацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Віктор Євгенович Круглов, канд. фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

В’ячеслав Григорович Кушнір, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Василь Васильович Менчук, канд. хім. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Марина Олексіївна Подрезова, директор Наукової бібліотеки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Людмила Михайлівна Солдаткіна, канд. хім. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Вікторія Володимирівна Яворська, д-р геогр. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор
Інна Йосипівна Сейфулліна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної хімії та хімічної освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Науковий редактор
Тетяна Леонідівна Ракитська, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної екології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Відповідальний секретар
Руслан Євгенійович Хома, доктор хімічних наук, доцент кафедри аналітичної та токсикологічної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Технічний секретар
Надія Федорівна Федько, кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Члени редколегії
Володимир Михайлович Амірханов, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Валерій Хомич Анікін, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Віктор Федосійович Зінченко, доктор хімічних наук, професор, виконуючий обов’язків директора, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О.В. Богатського, Україна

Юрій Васильович Ішков, доктор хімічних наук, завідувач кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Герберт Леонович Камалов, доктор хімічних наук, академік НАН України, завідувач лабораторії каталітичного синтезу, відділ молекулярної структури та хемоінформатики, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О.В. Богатського, Україна

Тетяна Володимирівна Кокшарова, доктор хімічних наук, доцент, професор кафедри неорганічної хімії та хімічної екології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Віктор Євгенович Кузьмін, доктор хімічних наук, чл.-кор. НАН України, завідувач відділом молекулярної структури та хемоінформатики, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О.В. Богатського, Україна

Олена Едуардівна Марцинко, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри прикладної хімії та хімічної освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Олена Олексіївна Стрельцова, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Олександр Васильович Штеменко, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії, ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Україна

Закордонні члени редколегії
Osman Ataman, Dr., Emeritus Professor, Retired Professor in Teaching and Research, Department of Chemistry Middle East Technical University Ankara, Ankara, Turkey

Yaroslav Basel, DrSc., Full Professor, Head of Department of Analytical chemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovakia

Seref Gucer, Dr., Emeritus Professor, Researcher in Analytical chemistry, Uludag University Faculty of Art and Sciences Department of Chemistry, Bursa, Turkey

Aurelian Gulea, Dr, Full Professor, Head Chemistry Departement, Chemistry Departement, Moldova State University, Chișinău, Moldova

Eugen Muratov, Dr, Research Assistant Professor, Vice-Director of Laboratory for Molecular Modeling, University of North Carolina, Division of Chemical Biology and Medicinal Chemistry, Chapel Hill, NC, USA

Igor Tetko, Dr, Professor, Chemoinformatics Group Leader, Helmholtz Zentrum (German Research Center for Environmental Health), Muenchen, Germany

Grigore Timco, Dr, Senior science researcher, Senior researcher and an honorary lecturer, The University of Manchester, Manchester School of Chemistry, Manchester,United Kingdom

Alexandre Varnek, Dr, Full Professor, Head of the Laboratory on Chemoinformatics, University of Strasbourg, Strasbourg, France