Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА РАДА

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ
ТРУБА Вячеслав Іванович, доктор юридичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ
ІВАНИЦЯ Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ
АНДРІЄВСЬКИЙ Сергій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ГЛЕБОВ Віктор Вікторович, кандидат історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ДУНАЄВА Лариса Миколаївна, доктор політичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАМОРОВ Веніамін Веніамінович, кандидат біологічних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАПОРОЖЧЕНКО Олександр Вікторович, кандидат біологічних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ІВАНОВА Олена Андріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

КОНДРАТЕНКО Наталія Василівна, доктор філологічних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

НІЦУК Юрій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

КРЮЧКОВА Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

КУШНІР В’ячеслав Григорович, доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

МЕНЧУК Василь Васильович, кандидат хімічних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

НІКОЛАЄВА Майя Іванівна, кандидат політичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ТОКАРЧУК Людмила Михайлівна, доктор юридичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЯВОРСЬКА Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
СЕЙФУЛЛІНА Інна Йосипівна, доктор хімічних наук, професор, професор неорганічної хімії та хімічної освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР
РАКИТСЬКА Тетяна Леонідівна, доктор хімічних наук, професор, професор неорганічної хімії та хімічної освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ХОМА Руслан Євгенійович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри аналітичної та токсикологічної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР
ФЕДЬКО Надія Федорівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної та фармацевтичної  хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Українські члени редколегії
АМІРХАНОВ Володимир Михайлович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

АНІКІН Валерій Хомич, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної та фармацевтичної  хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ДОЦЕНКО Володимир Павлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділом хімії лантанідів, Фізико-хімічного інституту НАН України ім. О. В. Богатського, Україна

ЗІНЧЕНКО Віктор Федосійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділом хімії функціональних неорганічних матеріалів, Фізико-хімічного інституту НАН України ім. О. В. Богатського, Україна

ІШКОВ Юрій Васильович, доктор хімічних наук, завідувач кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

КАМАЛОВ Герберт Леонович, доктор хімічних наук, академік НАН України, завідувач лабораторії каталітичного синтезу, відділ молекулярної структури та хемоінформатики, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О. В. Богатського, Україна

КОКШАРОВА Тетяна Володимирівна, доктор хімічних наук, доцент, професор кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

КУЗЬМІН Віктор Євгенович, доктор хімічних наук, академік НАН України, завідувач відділом молекулярної структури та хемоінформатики, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О. В. Богатського, Україна

МАРЦИНКО Олена Едуардівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

СЛИВКА Юрій Іванович, доктор хімічних наук, старший дослідник, доцент кафедри неорганічної хімії, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

СТРЕЛЬЦОВА Олена Олексіївна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ШТЕМЕНКО Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії, ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Україна

Закордонні члени редколегії
ATAMAN Osman, DSc (Chemistry), Emeritus Professor, Retired Professor in Teaching and Research, Department of Chemistry, Middle East Technical University Ankara, Ankara, Turkey

BAZEL Yaroslav, DSc (Chemistry), Full Professor, Head of the Department of Analytical Chemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, the Slovak Republic

GÜÇER Şeref, DSc (Chemistry), Professor, Researcher in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Uludag University Faculty of Art and Sciences, Bursa, Turkey

GULEA Aurelian, DSc (Chemistry), Full Professor, Head of the Chemistry Departement, Moldova State University, Chișinău, Moldova

MURATOV Eugene, PhD (Organic Chemistry), Research Associate Professor, Associate Director of the Laboratory for Molecular Modeling, Division of Chemical Biology and Medicinal Chemistry, Eshelman School of Pharmacy, The University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA

TETKO Igor, DSc (Chemistry), Professor, Chemoinformatics Group Leader, Helmholtz Zentrum (German Research Center for Environmental Health), Munich, Germany

TIMCO Grigore, DSc (Chemistry), Senior Research Fellow and Honorary Lecturer, Manchester School of Chemistry, The University of Manchester, Manchester, United Kingdom

VARNEK Alexandre, DSc (Chemistry), Full Professor, Head of the Laboratory on Chemoinformatics, The University of Strasbourg, Strasbourg, France