Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА РАДА
ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:
ТРУБА В’ячеслав Іванович, канд. юрид. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:
ЗАПОРОЖЧЕНКО Олександр Вікторович, канд. біол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ІВАНИЦЯ Володимир Олексійович, д-р біол. наук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
НІКОЛАЄВА Майя Іванівна, канд. політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
АНДРІЄВСЬКИЙ Сергій Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ГЛЄБОВ Віктор Вікторович, канд. іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ГОЛУБЕНКО Лідія Миколаївна, канд. філол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ДУНАЄВА Лариса Миколаївна, д-р політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ЗАМОРОВ Веніамін Веніамінович, канд. біол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ІВАНОВА Олена Андріївна, д-р наук із соц. комунікацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
КРУГЛОВ Віктор Євгенович, канд. фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
КУШНІР В’ячеслав Григорович, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
МЕНЧУК Василь Васильович, канд. хім. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ПОДРЕЗОВА Марина Олексіївна, директор Наукової бібліотеки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
СОЛДАТКІНА Людмила Михайлівна, канд. хім. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ЯВОРСЬКА Вікторія Володимирівна, д-р геогр. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор
СЕЙФУЛЛІНА Інна Йосипівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної хімії та хімічної освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Науковий редактор
РАКИТСЬКА Тетяна Леонідівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної екології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Відповідальний секретар
ХОМА Руслан Євгенійович, доктор хімічних наук, доцент кафедри аналітичної та токсикологічної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Технічний секретар
ФЕДЬКО Надія Федорівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Члени редколегії:
АМІРХАНОВ Володимир Михайлович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
АНІКІН Валерій Хомич, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ЗІНЧЕНКО Віктор Федосійович, доктор хімічних наук, професор, виконуючий обов’язків директора, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О.В. Богатського, Україна
ЕННАН Алім Амідович, доктор хімічних наук, професор, директор Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України
ІШКОВ Юрій Васильович, доктор хімічних наук, завідувач кафедри органічної та фармацевтичної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
КАМАЛОВ Герберт Леонович, доктор хімічних наук, академік НАН України, завідувач лабораторії каталітичного синтезу, відділ молекулярної структури та хемоінформатики, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О.В. Богатського, Україна
КОКШАРОВА Тетяна Володимирівна, доктор хімічних наук, доцент, професор кафедри неорганічної хімії та хімічної екології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
КУЗЬМІН Віктор Євгенович, доктор хімічних наук, чл.-кор. НАН України, завідувач відділом молекулярної структури та хемоінформатики, Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О.В. Богатського, Україна
МАРЦИНКО Олена Едуардівна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри прикладної хімії та хімічної освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
СТРЕЛЬЦОВА Олена Олексіївна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
ШТЕМЕНКО Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії, ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Україна

Закордонні члени редколегії:
ATAMAN Osman, Dr., Emeritus Professor, Retired Professor in Teaching and Research, Department of Chemistry Middle East Technical University Ankara, Ankara, Turkey
BAZEL Yaroslav, DrSc., Full Professor, Head of Department of Analytical chemistry, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovakia
GUCER Seref, Dr., Emeritus Professor, Researcher in Analytical chemistry, Uludag University Faculty of Art and Sciences Department of Chemistry, Bursa, Turkey
GULEA Aurelian, Dr, Full Professor, Head Chemistry Departement, Chemistry Departement, Moldova State University, Chișinău, Moldova
MURATOV Eugen, Dr, Research Assistant Professor, Vice-Director of Laboratory for Molecular Modeling, University of North Carolina, Division of Chemical Biology and Medicinal Chemistry, Chapel Hill, NC, USA
TETKO Igor, Dr, Professor, Chemoinformatics Group Leader, Helmholtz Zentrum (German Research Center for Environmental Health), Muenchen, Germany
TIMCO Grigore, Dr, Senior science researcher, Senior researcher and an honorary lecturer, The University of Manchester, Manchester School of Chemistry, Manchester,United Kingdom
VARNEK Alexandre, Dr, Full Professor, Head of the Laboratory on Chemoinformatics, University of Strasbourg, Strasbourg, France