Про журнал

Журнал «Вісник Одеського національного університету. Хімія», заснований у 2000 році, публікує оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, зокрема неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.

ISSN 2304-0947 (друкована версія), 2414-5963 (онлайн-версія)
DOI 10.18524/2304-0947

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
КВ №11461-334Р від 07.07.2006 р.

Згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1166 від 26.10.2023 р. журнал зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-01835.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Хімічні науки» за спеціальністю 102 – Хімія.

Періодичність виходу: два рази на рік
Мови розповсюдження: українська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, проф.
Адреса редакції: вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082, Україна
E-mail: heraldchem@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» та «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Index Copernicus International Journals Master List; Google АкадеміяBase-searchCiteFactorResearcherBibUlrich’s Periodicals Directory