Про журнал

Рік заснування: 2000
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.
ISSN 2414-5963 (Online), 2304-0947 (Print)
DOI 10.18524/2304-0947
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11461-334Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/3 від 08.07.2009 р., поновлено - хімічні спеціальності – 102 від 11.07.2019, категорія «Б»
Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: heraldchem@onu.edu.ua

Поточний номер

Том 27 № 3(83) (2022)
Опубліковано: 2023-01-19

Статті

Переглянути всі випуски