DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2017.1(61).94720

СУМАРНЕ ТА РОЗДІЛЬНЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДАТІВ ТА ПЕРЙОДАТІВ N,N-ДІЕТИЛАНІЛІНОМ

O. S. Pogrebnyak

Анотація


Запропоновано методику сумарного спектрофотометричного визначення ІO3 та ІO4- іонів, яка базується на реакції окиснення N,N-діетиланіліну у присутності надлишку КВr у середовищі сульфатної кислоти та фотометруванні продукту бромування при 226 нм. Межі виявлення йодатів, перйодатів та їх сумарного вмісту (за 3s-критерієм) дорівнюють 0,73; 0,69 та 0,61 мг/дм3 відповідно. Лінійність градуювальних графіків зберігається в діапазоні 1,0–11,0 мг/дм3, sr ≤ 0,10, n = 5. Показана можливість роздільного визначення йодатів і перйодатів на основі вибіркового вилучення ІО4 силікагелем, модифікованим четвертинною амонійною сіллю. З’ясований вплив сторонніх іонів.

Ключові слова


йодат; перйодат; N,N-діетиланілін; спектрофотометрія; четвертина амонійна сіль

Повний текст:

PDF

Посилання


Kashin V.K. Biogeohimija, fitofiziologija i agrohimija joda. Leningrad, Nauka, 1987, 261 р. (in Russian)

Noskova G.N., Ivanova E.E., Tolmacheva T.P., Zaichko A.V. Opredelenie joda v pishhevyh produktah metodom inversionnoj vol’tamperometrii Pishhevaja promyshlennost’. 2006, no 2, pp. 16–18. (in Russian)

Trohimenko O.M., Zajcev V.M. Naukometrichne doslіdzhennja publіkacіj za ostannі tri desjatirіchchja z metodіv viznachennja rіznih form jodu v ob’єktah (ogljad). Metody i objekty himicheskogo analiza. 2009, vol. 4, no 1, pp. 4–10. (in Ukrainian)

Yongnian N., Yong W. Application of chemometric methods to the simultaneous kinetic spectrophotometric determination of iodate and periodate based on consecutive reactions. Microchemical J. 2007, no 86, pp. 216 –226. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.03.003.

Benvidi A., Heidari F., Tabaraki R., Mazloum-Ardakani M. Simultaneous determination of iodate and periodate by kinetic spectrophotometric method using principal component artificial neural network. J. Anal. Chem., 2012, no 67, pp. 661−668. https://doi.org/10.1134/S1061934812070027.

Drozd A.V., Tishakova T.S. Opredelenie jodat– ta perjodat-ionov metodom potenciostaticheskoj kulonometrii na platinovom jelektrode. Vіsnik HNU. Serіja Hіmіja, 2008, vol. 16, no 820, pp. 98−102. (in Russian)

Chatraei F., Zare H.R. Nano-scale islands of ruthenium oxide as an electrochemical sensor for iodate and periodate determination. Mater. Sci. Eng, 2013, no 33, pp. 721−726. https://doi.org/10.1016/j.msec.2012.10.024.

El-Shahawi M.S. Extraction equilibrium of the ion-associate of periodate with amiloride hydrochloride and simultaneous spectrophotometric determination of periodate and iodate by liquid–liquid extraction. Anal. Chim. Acta., 1997, vol. 356, no 1, pp. 85–91. https://doi.org/10.1016/S0003-2670(97)00103-7.

Kamburova M. Triphenyltetrazolium chloride for determination of iodate and periodate. Talanta., 1992, vol. 39, no 8, pp. 997−1000. https://doi.org/10.1016/0039-9140(92)80285-L.

Z arei A.R. Sequential spectrophotometric determination of trace amounts of periodate and iodate in water samples after micelle-mediated extraction. Zhurn. analit. himii., 2009, vol. 64, no 9, pp. 920−925.

Drozd A.V., Tishakova T.S. Spektrofotometricheskoe opredelenie iodata i periodata pri sovmestnom prisutstvii. Vіsnik. HNU. Serіja Hіmіja, 2010, vol. 18, no 895, pp. 101−106. (in Russian)

Zaporozhec O.A., Pogrebnjak O.S., Vizir N.N. Spektrofotometricheskoe opredelenie oksogalogenidov N,Ndijetilanilinom. Zhurn. analit. himii., 2012, vol. 67, no 8, pp. 770−776. (in Russian)

Pogrebnjak O.S. Spektrofotometricheskoe opredelenie periodata N,N-dijetilanilinom. Vіsn. Cherk. Unіv. Serіja Hіm. Nauki., 2014, vol. 307, no 14, pp. 3–8. (in Russian)

Z aporozhec’ O. Α., Nadzhafova O. Ju., Zubenko O. I., Іshhenko V. B. ta іn. Zastosuvannja visokomolekuljarnoї chetvertinnoї amonієvoї solі dlja koncentruvannja vazhkih metalіv u vigljadі acidokompleksіv. Ukr. hіm. zhurn., 1995, vol. 61, no 9, pp. 64. (in Ukranian)

Lur’e Ju. Ju. Spravochnik po analiticheskoj himii. Moscow, Himija, 1971, pp. 278. (in Russian)

Verba V.V. Sorbcіjno-spektrometrichne і test-viznachennja Vі, Sr, Fe, Mn, Mo, U, I ta anіonnih PAR silіkageljami, modifіkovanimi ChAS. Dis. kand. hіm. nauk, Kiev, 2008, pp. 78. (in Ukrainian)

Verba V.V., Ermolenko O.S., Turchin V.O. Zaporozhec’ O.A., Suhan V.V. Sorbcіjne koncentruvannja spoluk jodu ta uranu na modifіkovanomu silіkagelі. Naukovі zapiski NaUKMA, serіja “Hіmіchnі nauki і tehnologії”, 2005, vol. 42, pp. 35–37. (in Ukrainian)

Uil’jams U. Dzh. Opredelenie anionov. – Moscow, Himija, 1982, pp. 128. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кашин В. К. Биогеохимия, фитофизиология и агрохимия йода. − Л.: Наука. − 1987. − 261 с.

2. Носкова Г. Н., Иванова Е. Е., Толмачева Т. П. , Заичко А. В. Определение йода в пищевых продуктах методом инверсионной вольтамперометрии // Пищевая промышленность. – 2006. – № 2. – С. 16–18.

3. Трохименко О. М., Зайцев В. М. Наукометричне дослідження публікацій за останні три десятиріччя з методів визначення різних форм йоду в об’єктах (огляд) // Методы и объекты химического анализа. –2009. – Т. 4, № 1. – С. 4–10.

4. Yongnian N., Yong W. Application of chemometric methods to the simultaneous kinetic spectrophotometric determination of iodate and periodate based on consecutive reactions. // Microchemical J. – 2007. − N 86. – P. 216-226. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.03.003.

5. Benvidi A., Heidari F., Tabaraki R., Mazloum-Ardakani M. Simultaneous determination of iodate and periodate by kinetic spectrophotometric method using principal component artificial neural network // J. Anal. Chem. –2012. – № 67. – P. 661−668. https://doi.org/10.1134/S1061934812070027.

6. Дрозд А. В., Тишакова Т. С. Определение йодат– и перйодат-ионов методом потенциостатической кулонометрии на платиновом электроде // Вісник ХНУ. – Серія Хімія, 2008. – (16), № 820. – С. 98−102.

7. Chatraei F., Zare H. R. Nano-scale islands of ruthenium oxide as an electrochemical sensor for iodate and periodate determination // Mater. Sci. Eng. – 2013. − N 33. – P. 721−726. https://doi.org/10.1016/j.msec.2012.10.024.

8. El-Shahawi M. S. Extraction equilibrium of the ion-associate of periodate with amiloride hydrochloride and simultaneous spectrophotometric determination of periodate and iodate by liquid–liquid extraction // Anal. Chim. Acta. – 1997. – Vol. 356, N 1. – Р. 85–91. https://doi.org/10.1016/S0003-2670(97)00103-7.

9. Kamburova M. Triphenyltetrazolium chloride for determination of iodate and periodate // Talanta. 1992. – Vol. 39, N 8. − P. 997−1000. https://doi.org/10.1016/0039-9140(92)80285-L.

10. Zarei A. R. Sequential spectrophotometric determination of trace amounts of periodate and iodate in water samples after micelle-mediated extraction // Журн. аналит. химии. – 2009 – Т. 64, № 9. – С. 920−925.

11. Дрозд А. В., Тишакова Т. С. Спектрофотометрическое определение иодата и периодата при совместном присутствии // Вісник ХНУ. – Серія Хімія, 2010. – (18), № 895. – С. 101−106.

12. Запорожец О. А., Погребняк О. С., Визир Н. Н. Спектрофотометрическое определение оксогалогенидов N,N-диэтиланилином // Журн. аналит. химии. – 2012. – Т. 67, № 8. – С. 770−776.

13. Погребняк О. С. Спектрофотометрическое определение периодатов N,N-диэтиланилином // Вісн. Черк. Унів. Серія Хім. науки. – 2014. − Т. 307, № 14. – С. 3–8.

14. Запорожець О. Α., Наджафова О. Ю., Зубенко О. И., Іщенко В. Б. та ін. Застосування високомолекулярної четвертинної амонієвої солі для концентрування важких металів у вигляді ацидокомплексів // Укр. хім.журн. − 1995. − Т. 61, № 9. – С. 64.

15. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. − М.: Химия. − 1971. − С. 278.

16. Верба В. В. Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Ві, Сr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС. Дис. канд. хім. наук. – Київ. – 2008. – С. 78.

17. Верба В. В., Єрмоленко О. С., Турчин В. О. Запорожець О. А., Сухан В. В. Сорбційне концентрування сполук йоду та урану на модифікованому силікагелі // Наукові записки НаУКМА, серія “Хімічні науки і технології”. – 2005. – Т. 42. – С. 35–37.

18. Уильямс У. Дж. Определение анионов. – М.: Химия, 1982. – С. 128.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.