Том 20, № 3(55) (2015)

Зміст

Статті

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КИСЛОТНОСТІ-ОСНОВНОСТІ, РОЗЧИННОСТІ Й ЗДАТНОСТІ ДО ВЗАЄМОДІЇ ГАЛОГЕНІДІВ ТИПУ MX І M’X2(M – Li ÷ Cs, M’– Be ÷ Ba, X – Cl ÷ I) PDF (Русский)
V. F. Zinchenko 6-14
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НІТРИТІВ N,N-ДІЕТИЛАНІЛІНОМ PDF
O. S. Pogrebnyak 15-24
КІНЕТИКА РЕАГУВАННЯ В РЕЖИМІ САМОПОШИРЮЮЧОГОСЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ У ЧАС ДО СПАЛАХУВАННЯ PDF (Русский)
D. D. Polishchuk 25-33
(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-ТЕТРАГІДРОКСИГЕКСАНДІОВА (ГАЛАКТАРОВА) КИСЛОТА: ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, ІЗОМЕРІЯ, КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ PDF (Русский)
E. E. Martsinko 34-46
БЕЗВИПРОМІНЮВАЛЬНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБУДЖЕННЯ ВІД КОМПЛЕКСУ Sm(III) НА ЦІАНІНОВИЙ БАРВНИК Cy5 PDF (Русский)
A. V. Yegorova, I. I. Leonenko, D. I. Aleksandrova, Yu. V. Skrypynets, V. P. Antonovich 47-55
КАТАЛІЗАТОРИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ УКРАЇНИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ PDF
T. L. Rakyts’ka, Т. О. Kiose, A. A. Ennan, K. O. Golubchik, N. M. Abramova 56-65
АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТА ТА ЇЇ N-ПОХІДНІ – КОМПОНЕНТИ БУФЕРНИХ РОЗЧИНІВ Н. ГУДА PDF (Русский)
R.E. Khoma, L. Т. Osadchiy, R. M. Dlubovsriy 66-75
СКЛАД ТА БУДОВА КОМПЛЕКСНИХ ТЕТРАФТОРОБОРАТІВ Zn(II) З ІЗОМЕРНИМИ ФЕНІЛЕНДІАМІНАМИ PDF (Русский)
M. V. Shestakova, A. N. Chebotaryov 76-81
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОКАЛЕНИХ Zn –Al ШАРУВАТИХ ПОДВІЙНИХ ГІДРОКСИДІВ ПІД ЧАС АДСОРБЦІЇ ТЕТРАЦИКЛІНУ PDF (English)
G. M. Starukh, O. I. Oranska, S. I. Levytska 82-93
ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА ВЕРИГО PDF (Русский)
V. V. Veduta, E. A. Krasnova 94-103