DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2015.3(55).54001

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НІТРИТІВ N,N-ДІЕТИЛАНІЛІНОМ

O. S. Pogrebnyak

Анотація


Запропоновано методику спектрофотометричного визначення нітритів, яка базується на реакції нітрозування N,N-діетиланіліну. Встановлено оптимальні концентрації реагентів і вплив різноманітних умов на чутливість визначення. Межа виявлення NO2−становить 0,98 мг/дм3, діапазон визначуваних концентрацій складає 1,0−100  мг/дм3. Досліджено вплив сторонніх іонів при визначенні 1,0∙10−3моль/дм3 нітриту. Метрологічні характе-ристики методики було перевірено на стандартних розчинах та природних водах. Методика проста у виконанні і придатна для визначення нітритів у різних об’єктах.

Ключові слова


нітрит, N,N-діетиланілін, спектрофотометрія, реакція нітрозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Pozin M.E. Tehnologija mineral’nyh solej. L.: Himija, 1974, vol. 2, pp. 1217. (in Russian)

Murav'ev A.G. Rukovodstvo po opredeleniju pokazatelej kachestva vody polevymi metodami. – SPb: Krismas+, 2009, pp. 121−124. (in Russian)

GOST 4192-82. Voda pit’evaja. Metody opredelenija mineral’nyh azotsoderzhashhih veshhestv. − M.: IPK Izd. standartov, 2003, pp. 8. (in Russian)

Shirinova A.G., Ivanov V.M. Kinetika obrazovanija i himiko-analiticheskie harakteristiki perspektivnyh anal-iticheskih form azosoedinenij pri fotometricheskom opredelenii nitrit-ionov Zhurn. analit. Himii, 1994, vol. 49, no 3, pp. 266−273. (in Russian)

Zaporozhec O.A., Pogrebnjak O.S., Vizir N.N. Spektrofotometricheskoe opredelenie oksogalogenidov N,N-dijetilanilinom Zhurn. analit. himii, 2012, vol. 67, no 8, pp. 770−776. (in Russian)

Pogrebnjak O.S. Spektrofotometricheskoe opredelenie periodata N,N-dijetilanilinom // Vіsn. Cherk. Unіv. Serіja Hіm. Nauki, 2014, vol. 307, no 14, pp. 3–8. (in Russian)

Vrednye veshhestva v promyshlennosti / Pod red. Lazareva N.V., Levinoj Je.N. vol. 2. – L.: Himija, 1976, pp. 289. (in Russian)

Alekseev V.N. Kachestvenij analiz. M.: Himija, 1972, pp. 387. (in Russian)

Dombrovs'kij A.V., Najdan V.M. Organіchna hіmіja. K.: Vishha shkola, 1992, pp. 422. (in Russian)

Pogrebnjak O.S. Vikoristannja 4-tіocіano-N,N-dimetilanіlіnu dlja viznachennja nіtrat(ІІІ)-jona.Mіzhvuzіvs’ka naukovo-praktichna konferencіja “Cherkas’kі hіmіchnі chitannja − 2006”. − Vid. ChNU, Cherkasi, 2006, pp. 33. (in Russian)

Osnovy analiticheskoj himii / Pod ob. red. Zolotova Ju.A. (v 2 kn., kn. 1). M.: Vysshaja shkola, 2004, pp. 54. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.  Позин М.Е.Технология минеральных солей. – Л.: Химия, – 1974. – Т. 2. – С. 1217.

 

2.  Муравьев А.Г.Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами. – СПб: Крисмас+, 2009. – С. 121−124.

 

3.  ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ. − М.: ИПК Изд. стандартов, 2003. – 8 с.

 

4.  Ширинова А.Г., Иванов В.М.Кинетика образования и химико-аналитические характеристики перспек-тивных аналитических форм азосоединений при фотометрическом определении нитрит-ионов // Журн. аналит. химии. − 1994. − Т. 49, № 3. − С. 266−273.

 

5.  Запорожец О.А., Погребняк О.С., Визир Н.Н.Спектрофотометрическое определение оксогалогенидов N,N-диэтиланилином // Журн. аналит. химии. – 2012. – Т. 67, № 8. – С. 770−776.

 

6.  Погребняк О.С.Спектрофотометрическое определение периодата N,N-диэтиланилином // Вісн. Черк. Унів. Серія Хім. Науки. – 2014. − Т. 307, № 14. – С. 3–8.

 

7.  Вредные вещества в промышленности / Под ред. Лазарева Н.В., Левиной Э.Н. − Т. 2. – Л.: Химия, 1976. – С. 289.

 

8.  Алексеев В.Н.Качествений анализ. − М.: Химия, 1972. − С. 387.

 

9.  Домбровський А.В., Найдан В.М.Органічна хімія. – К.: Вища школа, 1992. – С. 422.

 

10.  Погребняк О.С.Використання 4-тіоціано-N,N-диметиланіліну для визначення нітрат(ІІІ)-йона. Міжвузівська науково-практична конференція „Черкаські хімічні читання − 2006”. − Вид. ЧНУ, Черкаси.  − 2006. − С. 33.

 

11.  Основы аналитической химии / Под об. ред. Золотова Ю.А. (в 2 кн., кн. 1). – М.: Высшая школа, 2004. – С. 54.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.