DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2015.3(55).54004

КІНЕТИКА РЕАГУВАННЯ В РЕЖИМІ САМОПОШИРЮЮЧОГОСЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ У ЧАС ДО СПАЛАХУВАННЯ

D. D. Polishchuk

Анотація


Дослідницьким шляхом вивчені процеси перетворення у час до спалахування систем, які істотно відрізняються лімітуючими синтез факторами. Визначені температури спалахування для шихти суміші порошків систем Zn-S, Zn-Se, Ti-C, 3Ni-Al. Для тих самих процесів, із використанням методики рішення оберненої задачі горіння, визначені енергії активації процесів, які лімітують спалахування.

Ключові слова


синтез, спалахування, кінетика, енергія активації

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Merzhanov A.G. Samorasprostranjajushhijsja vysokotemperaturnyj sintez. Fizicheskaja himija. Sovremennye problemy. Ezhegodnik. Pod red. akad. Ja. M. Kolotyrkina. Moscow: Himija, 1983, pp. 6-44. (in Russian).

Amosov A.P., Borovinskaja I.P., Merzhanov A.G. Poroshkovaja tehnologija samorasprostranjajushhegosja vysokotemperaturnogo sinteza materialov: Ucheb. posobie. / Pod nauchnoj redakciej V.N. Anciferova, Moscow: Mashinostroenie, 2007, pp. 126. (in Russian).

Zolotko A.N., Zaharija A.N., Polishhuk D.D. i dr. Kinetika vysokotemperaturnogo reagirovanija smesevyh gazificirujushhihsja sistem na primere shihty Zn-S. Fizika ajerodis-persnyh system, 1989, no. 32, pp. 65-69. (in Ukrainian).

Zel’dovich Ja.B., Barenblatt G.I., Librovich V.B., Mahviladze G.M. Matematicheskaja teorija gorenija i vzryva. – Moscow: Nauka, 1980, pp. 478. (in Russian).

Sepljarskij B.P. Zakonomernosti zazhiganija poristih tel v uslovijah vstrechnoj nestacionarnoj fil’tracii gaza. Fizika gorenija i vzryva, 2000, no 4, pp. 23-30. (in Russian).

Glazov S.V., Salganskij E.A., Kislov V.M. i dr. Perestrojka struktury volny fil’tracionnogo gorenija pri smene sostava toplivaFizika gorenija i vzryva, 2010, vol. 46, no 3, pp. 52-56.

Merzhanov A.G. Problemy tehnologicheskogo gorenija. V sb. Processy gorenija v himicheskoj tehnologi i metallurgii. Chernogolovka, OIHF ANSSSR, 1975, pp. 5-28. (in Russian).

Pisars’kij V.P., Polіshhuk D.D., Kozic'kij S.V. Mehanіzmi visokotemperaturnogo reaguvannja sistemi Zn-S ta vlastivostі materіalu Fіziko-hіmіchna mehanіka materіalіv, 1994, vol.30, no 6, pp. 52-58. (in Ukrainian).

Kozickij S.V., Pisarskij V.P., Polishhuk D.D. i dr. Himicheskij sostav i nekotorye svojstva sul’fida cinka, sintezirovannogo v volne gorenija Izvestija AN SSSR. Neorganicheskie materially, 1990, vol. 26, no12, pp.2472-2475. (in Russian).

Kozic’kij S.V., Pisars’kij V.P., Polіshhuk D.D. Otrimannja ZnSe metodom samoposhirjuvanogo visokotemperaturnogo sintezu.Fіzika і hіmіja tverdogo tіl, 2003, vol.4, no 2, pp. 229-233. (in Ukrainian).

Kozic’kij S.V., Pisars’kij V.P., Polіshhuk D.D. Osoblivostі otrimannja polіkristalіv ZnS metodom samoposhirjuvanogo visokotemperaturnogo sintezu. Fіzika і hіmіja tverdogo tіla, 2003, vol.4, no 4. pp. 749-753. (in Ukrai-nian).

Aleksandrov V.V., Korchagin M.A. O mehanizme i makrokinetike reakcij pri gorenii SVS-sistem. Fizika gorenija i vzryva, 1987, no5, pp. 55-63. (in Russian).

Hajkin B.I., Bloshenko V.N., Merzhanov A.G. O vosplamenenii chastic metallov. Fizika gorenija i vzryva, 1970, no 4. pp.474-488. (in Russian).

Barzykin V.V. Teplovoj vzryv pri linejnom nagreve. Fizika gorenija i vzryva. 1973, no 1. – pp. 37-54. (in Russian).

Polishhuk D.I., Shevchuk V.G., Velikanova V.L. i dr. Kriticheskie uslovija vosplamenenija konglomeratov chastic aljuminijaFizika gorenija i vzryva, 1972, no 2. pp. 53-56. (in Russian).

Shevchuk V.G., Zolotko A.N., Polishhuk D.I. Vosplamenenie konglomeratov chastic bora Fizika gorenija i vzryva, 1975, vol. 11, no 2. pp. 218-223. (in Russian).

Merzhanov A.G. Neizotermicheskie metody v himicheskoj kinetike. Fizika gorenija i vzryva, 1973, vol.9, no 1. pp. 4-36. (in Russian).

Ivanov M.B., Manohin S.S., Nechaenko D.A., Kolobov Ju.R. Osobennosti kristallicheskoj struktury dispersnyh karbidov v al’fatitane Izvestija VUZov. Fizika, 2011, no7. pp. 19-25. (in Russian).

Nechaenko D.A., Ivanov M.B., Manohin S.S. Opredelenie vlijanija legirovanija uglerodom na mehanicheskie svojstva jodidnogo titana 51-aja Mezhdunarodnaja konferencija «Aktual’nye problemy prochnosti». Har’kov, 2011, pp. 180. (in Russian).

Korchagin M.A., Filimonov V.Ju., Smirnov E.V., Ljahov N.Z. Teplovoj vzryv mehanicheski aktivirovannoj smesi 3Ni+Al Fizika gorenija i vzryva, 2010, vol. 46, no 1, pp. 48-53. (in Russian).

Kovalev O.B., Neronov V.A. Metallohimicheskij analiz reakcionnogo vzaimodejstvija v smesi poroshkov nikelja i aljuminija Fizika gorenija i vzryva, 2004, no 2, pp.52-60. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.   Мержанов А.Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. // Физическая химия. Современные проблемы. Ежегодник. / Под ред. акад. Я. М. Колотыркина. – М.: Химия, 1983. – С. 6-44.

 

2.   Амосов А.П., Боровинская И.П., Мержанов А.Г. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов: Учеб. пособие. / Под научной редакцией В.Н. Анциферова. – М.: Машиностроение, 2007 – С. 126.

 

3.   Золотко А.Н., Захария А.Н., Полищук Д.Д. и др. Кинетика высокотемпературного реагирования смесевых газифицирующихся систем на примере шихты Zn-S // Физика аэродисперсных систем. – 1989. – Вып. 32. – С. 65-69.

 

4.   Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М.Математическая теория горения и взрыва. – М. Наука: 1980. – С. 478.

 

5.   Сеплярский Б.П.Закономерности зажигания пористих тел в условиях встречной нестационарной фильтрации газа // Физика горения и взрыва. – 2000. – №4. – С. 23-30.

 

6.   Глазов С.В., Салганский Е.А., Кислов В.М. и др.Перестройка структуры волны фильтрационного горения при смене состава топлива // Физика горения и взрыва. – 2010. – Т. 46, № 3. – С. 52-56.

 

7.   Мержанов А.Г.Проблемы технологического горения. В сб. Процессы горения в химической технологии и металлургии. Черноголовка, ОИХФ АНСССР. – 1975. – С. 5-28.

 

8.   Писарський В.П., Поліщук Д.Д., Козицький С.В.Механізми високотемпературного реагування системи Zn-S та властивості матеріалу // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1994. – Т.30, №6. – С. 52-58.

 

9.   Козицкий С.В., Писарский В.П., Полищук Д.Д. и др. Химический состав и некоторые свойства сульфида цинка, синтезированного в волне горения // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1990. – Т.26, №12. – С.2472-2475.

 

10.  Козицький С.В., Писарський В.П., Поліщук Д.Д.Отримання ZnSe методом самопоширюваного високо-температурного синтезу // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. – Т.4, №2. – С. 229-233.

 

11.  Козицький С.В., Писарський В.П., Поліщук Д.Д. Особливості отримання полікристалів ZnS методом са-мопоширюваного високотемпературного синтезу // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. – Т.4, №4. – С.749-753.

 

12. Александров В.В., Корчагин М.А.О механизме и макрокинетике реакций при горении СВС-систем// Фи-зика горения и взрыва – 1987 – №5 – С.55-63.

 

13. Хайкин Б.И., Блошенко В.Н., Мержанов А.Г.О воспламенении частиц металлов // Физика горения и взрыва. – 1970. – №4. – С.474-488.

 

14. Барзыкин В.В. Тепловой взрыв при линейном нагреве // Физика горения и взрыва. – 1973. – №1. – С.37-54.

 

15. Полищук Д.И., Шевчук В.Г., Великанова В.Л. и др.Критические условия воспламенения конгломератов частиц алюминия // Физика горения и взрыва. – 1972. – №2. – С. 53-56.

 

16. Шевчук В.Г., Золотко А.Н., Полищук Д.И.Воспламенение конгломератов частиц бора // Физика горения и взрыва. – 1975. – Т.11, №2. – С. 218-223.

 

17. Мержанов А.Г.Неизотермические методы в химической кинетике// Физика горения и взрыва. – 1973. – Т.9, №1. – С.4-36.

 

18.  Иванов М.Б., Манохин С.С., Нечаенко Д.А., Колобов Ю.Р.Особенности кристаллической структуры дисперсных карбидов в альфа-титане // Известия ВУЗов. Физика. – 2011. – №7. – С. 19-25.

 

19.  Нечаенко Д.А., Иванов М. Б., Манохин С.С.Определение влияния легирования углеродом на механические свойства йодидного титана // 51-ая Международная конференция «Актуальные проблемы прочности». – Харьков, 2011. – С. 180.

 

20.  Корчагин М.А., Филимонов В.Ю., Смирнов Е.В., Ляхов Н.З. Тепловой взрыв механически активирован-ной смеси 3Ni+Al // Физика горения и взрыва. – 2010. – Т.46, №1. – С.48-53.

 

21.  Ковалев О.Б., Неронов В.А. Металлохимический анализ реакционного взаимодействия в смеси порош-ков никеля и алюминия // Физика горения и взрыва. – 2004. – №2. – С.52-60.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.