ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА ВЕРИГО

V. V. Veduta, E. A. Krasnova

Анотація


Показані основні етапи життєвого і наукового шляху професора Вериго О. А., його роль в організації наукової та викладацької діяльності кафедри хімії Новоросійського Імператорського університету (нині  – ОНУ імені І. І. Мечникова). Олександр Андрійович Вериго народився у Вітебській губернії 23 листопада (5 грудня) 1837  року. Навчався у Петербурзі, спочатку у комерційному училищі, потім  – на фізико-математичному відділенні Санкт-Петербурзького університету, де вивчав хімію під керівництвом М.  М.  Соколова. Починав наукову діяльність у А. Штреккера в Тюбінгені та у І. Вісліценуса в Цюріху. У 1865 році був запрошений працювати в Новоросійський університет, де захистив магістерську (у 1866 р.) та докторську (1871 р.) дисертації і де пропрацював на посаді професора кафедри хімії до 1896 року. Описано плідну педагогічну та науково-дослідну діяльність професора Вериго в галузі органічної хімії. Його учнями були багато відомих вчених-хіміків. Вагомий внесок професора Вериго О. А. у популяризацію хімії та благоустрій Одеси: він серед перших досліджував склад ропи та грязей Куяльницького лиману, обґрунтував водозабір з Дністра для одеського водопроводу, шляхом аналізу ґрунтів запропонував ділянки для водовідведення та зрошення, першим в Російській Імперії організував лабораторію з аналізу харчових продуктів. О.А.Веріго пішов з життя 13 березня 1905 року.

Ключові слова


О. А. Вериго, Одеський національний університет, Новоросійський Імператорський університет

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Berezіna L.P. Verіgo Oleksandr AndrіjovichProfesori Odes`kogo (Novorosіjs’kogo) unіversitetu. Odesa, 2000, vol .2, pp. 238-242. (in Ukrainian)

Melikov P.G. Alexander Andreevich VerigoZhurnal russkogo fiziko-himicheskogo obshchestva., 1905, vol.37, no.5, pp.469-475. (in Russian)

Stepanova O.S. Alexander Andreevich Verigo Ukr. him. zhurnal.,1956, vol.24, no 1, pp. 122-125. (in Russian)

Verigo A.A. Issledovaniia nad azobenzidom i ego gomologami. Diss. … magistra himii., Odessa, 1866. – 47 р. (in Russian).

Verigo A.A. O reaktcii priamogo prisoedineniia k gruppe azobenzida., Odessa, 1871. – 72 р. (in Russian)

Werigo A. Weitere Mittheilung über neue Derivate des AzotoluidZeitscript f. Chemie.,1866, pp. 196-197. (in Germani)

Werigo A. Ueber die Einwirkung des Natriumamalgams auf NitrobenzolLieb. Ann., 1869, B.135, pp.178-1879. (in Germani)

Werigo Von A. Die Einwirkung von funffach Bromphosphor auf AzoxybenzidZeitschrift f. Chemie., 1870, pp.387. (in Germani)

Werigo A., Werner E. Ueber dichlorpropionsaeureaether aus Glycerinsaeure Lieb. Ann., 1873, B. 170, pp.163-165. (in Germani)

Werigo A., Melikov P. Ueber monochlormilchsaure ung Bromochlorpropionsaeure aus GlycerinsaeureBerl. Ber.,1875. – Bd.12. – S.178-179. (in Germani)

Werigo A., Tanatar S. Ueber Fumarsaeure und optisch-unwirksame Aepfelsaeure aus Glycerinsaeure Lieb. Ann. – 1876. – B. 174. – S.367-368. (in Germani)

Verigo A. Issledovanie odesskikh tcelebnykh limanov i griazej Zhurn. Odesskogo bal’neologicheskogo ob-shchestva, 1880. – 107 р. (in Russian).

Verigo A. Issledovanie pochvy Peresypi po otnosheniiu k voprosu ob oroshenii nechistotami., Odessa,1878. – 35 р. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.  Березіна Л.П. Веріго Олександр Андрійович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Одеса, 2000. – Т.2. – С. 238-242.

 

2.  Меликов П.Г. Александр Андреевич Вериго // Журнал русского физико-химического общества. – 1905. – Т.37, вып.5. – С.469-475.

 

3.  Степанова О.С. Александр Андреевич Вериго // Укр. хим. журнал. – 1956. – Т.24, вып.1. – С.122-125.

 

4.  Вериго А.А.Исследования над азобензидом и его гомологами. Дисс. … магистра химии. – Одесса, 1866. – 47 c.

 

5.  Вериго А.А. О реакции прямого присоединения к группе азобензида. – Одесса, 1871. – 72 с.

 

6.  Werigo A. Weitere Mittheilung über neue Derivate des Azotoluid // Zeitscript f. Chemie. – 1866. – S. 196-197.

 

7.  Werigo A.Ueber die Einwirkung des Natriumamalgams auf Nitrobenzol // Lieb. Ann. – 1869. – B.135. – S.178- 1879.

 

8.  Werigo Von A.Die Einwirkung von funffach Bromphosphor auf Azoxybenzid // Zeitschrift f. Chemie. – 1870. – S.387.

 

9.  Werigo A., Werner E. Ueber dichlorpropionsäureäther aus Glycerinsäure // Lieb. Ann. – 1873. – B. 170. – S.163- 165.

 

10.  Werigo A., Melikov P.Ueber monochlormilchsaure ung Bromochlorpropionsäure aus Glycerinsäure // Berl. Ber. – 1875. – Bd.12. – S.178-179.

 

11.  Werigo A., Tanatar S. Ueber Fumarsäure und optisch-unwirksame Aepfelsäure aus Glycerinsäure // Lieb. Ann. – 1876. – B. 174. – S.367-368.

 

12.  Вериго А.Исследование одесских целебных лиманов и грязей // Журн. Одесского бальнеологического общества. – 1880. – 107 с.

 

13.  Вериго А.Исследование почвы Пересыпи по отношению к вопросу об орошении нечистотами. – Одесса, 1878. – 35 с
DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2015.3(55).54008

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.