Том 23, № 3(67) (2018)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ГІДРАТАЦІЇ НА ОСНОВНО-КИСЛОТНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ ЕЛЕМЕНТІВ PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, V. V. Menchuk 6-15
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ N-АЛКІЛОВАНИХ ПОХІДНИХ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ PDF (Русский)
R. E. Khoma, A. N. Chebotaryov, K. N. Kalarash, L. T. Osadchiy 16-28
ВИКОРИСТАННЯ АМІДАМІНІВ ОЛІЙ В ЯКОСТІ ПРИСАДОК ДО МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF (Русский)
O. I. Safronov, O. O. Papeikin, I. O. Venher, L. Yu. Bodachivska 29-39
СИНТЕЗ ТА АФІНІТЕТ ДО ДНК 1-ДІАЛКІЛАМІНО-3- ІНДОЛО[ 2,3-b]ХІНОКСАЛІН-6-ІЛПРОПАН-2-ОЛІВ PDF
O. S. Karpenko, O. О. Boyko, М. О. Shibinskaya, N. А. Kutuzova, S. А. Lyakhov 40-49
ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3−TiO2−Yb2O3 ПРИ 1400 °С PDF
I. S. Tyshchenko, S. M. Lakiza, V. P. Red’ko, E. V. Dudnik 50-57
СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ(ІІІ)-НІКЕЛЮ(ІІ) З ДІЕТАНОЛАМІНОМ PDF
A. O. Zul'figarov, A. A. Andriiko, E. M. Fesenko, A. G. Grebenjuk, V. A. Potaskalov 58-66
ВПЛИВ КОНФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У МОЛЕКУЛІ АЛЬБУМІНУ (BSA) НА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СКВАРАЇНОВОГО ТА ДИЦІАНОМЕТИЛЕН-СКВАРАЇНОВОГО БАРВНИКІВ PDF
I. V. Hovor, O. M. Obukhova, A. L. Tatarets, O. S. Kolosova, L. D. Patsenker 67-79
ЕЛЕКТРОНОДОНОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРОГЕНВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ ОСНОВ У ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ І ВОДНО-АЦЕТОНОВИХ РОЗЧИНАХ PDF (Русский)
A. N. Chebotarev, E. M. Rakhlytskaya, N. V. Chumak, D. V. Snigur 80-85
РІЗНОЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕРМАНІЮ(IV) З МИГДАЛЬНОЮ, ГАЛОВОЮ КИСЛОТАМИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ АМІНАМИ PDF
E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, V.V. Dyakonenko, S.V. Shishkina, J. R. Kim, M. I. Gromova 86-95