DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2018.3(67).140865

ЕЛЕКТРОНОДОНОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРОГЕНВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ ОСНОВ У ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ І ВОДНО-АЦЕТОНОВИХ РОЗЧИНАХ

A. N. Chebotarev, E. M. Rakhlytskaya, N. V. Chumak, D. V. Snigur

Анотація


У даній роботі методом потенціометричного титрування визначено константи дисоціації (pKa)ряду нітрогеновмісних органічних основ різної природи(аніліну, піридину і октиламіну) в водно-етанольних і водно-ацетонових середовищах при різних концентраціях (0-100 об. %) органічного розчинника в хімічній системі. Встановлено, що значення pKaнітрогеновмісних органічних основ у водно-органічних середовищах закономірно зменшуються при збільшенні вмісту органічного розчинника (етанолу або ацетону) в системі.Показано, що на характер і ступінь зміни електронодонорної здатності досліджуваних нітрогеновмісних органічних основ істотно впливає їх природа (аліфатичні, ароматичні, гетероциклічні) і фізико-хімічні властивості середовища. Відзначено, що для аніліну в водно-етанольних розчинах при переході від води до органічного розчинника величина pKa мало змінюється (ΔpKa = 0,9), при цьому для піридину і октиламіну такі зміни досить істотні, а значення ΔpKa становлять 2,9 і 1, 7 відповідно, що ймовірно можна пояснити специфічною сольватацією аміногрупи аніліну етанолом. У разі водно-ацетонових розчинів поведінка досліджуваних нітрогеновмісних органічних основ в цілому подібна, а відповідні значення ΔpKa знаходяться в межах 1,7-2,6.Встановлено, що залежність величин pKaнітрогеновмісних органічних основ від оберненої величини діелектричної проникностіводно-етанольних і водно-ацетонових розчинів прагне до лінійної, що узгоджується з теорією Ізмайлова. Таким чином можна зробити висновок, що зміна співвідношення компонентів змішаного водно-етанольного (водно-ацетонового) розчинника і, як наслідок, в цілому діелектричної проникності хімічної системи не призводить до істотної зміни сольватаційних характеристик водно-органічного середовища щодо досліджуваних нітрогеновмісних органічних основ.


Ключові слова


анілін; піридин; октиламін; потенціометричне титрування; електроно-донорні властивості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Shabad L.M. O tsirkulyatsii kantserogenov v okruzhayushchey srede [On the circulation of carcinogens in the environment]. Moskva, 1973, 367 p. (in Russian)

Soltys M.M., Zakordons’kyj V.P. Matematychne modeljuvannja u himii’ ta himichnij tehnologii’ [Mathematical modeling in chemistry and chemical engineering]. L’viv, 2011, 327 p. (in Ukrainian)

Kreshkov A.P. Analiticheskaja himija nevodnyh rastvorov [Analytical chemistry of non-aqueous solutions]. Moscow, 1982, 256 p. (in Russian)

Fialkov Ju.A. Rastvoritel’ kak sredstvo upravlenija himicheskim processom [Solvent as a means to control a chemical process]. Saint Petersburg, 1990, 240 p. (in Russian)

Chebotaryov A.N., Snigur D.V., Bevziuk K.V., Kachan S.V., Chernyi O.S. The electron donating properties of nitrogen-containing organic bases in mixed media. Visnyk ONU. Chemistry, 2012, vol. 17, no 3, pp. 29-36.

Albert A., Sargent E. Ionization constants of acids and bases. New York, 1962, 178 p. (in Russian)

Hansen C.M. Solubility Parameters: a user’s handbook. CRC Press Taylor & Francis Group, 2007, 521 p.

Irving H.M., Rossotti H.S. The calculation of formation curves of metal complexes from pH titration curves in mixed solvents. J. Chem. Soc., 1954, pp. 2904-2910. http://dx.doi.org/10.1039/JR9540002904

Mchedlov-Petrosjan N.O. Differencirovanie sily organicheskih kislot v istinnyh i organizovannyh rastvorah [Differentiation of the strength of organic acids in true and organized solutions]. Har’kov, 2004, 326 p. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шабад Л.М. О циркуляции канцерогенов в окружающей среде. – М.: Медицина, 1973. – 367 с.

2. Солтис М.М., Закордонський В.П. Математичне моделювання у хімії та хімічній технології. – Л.: Вид.ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 327с.

3. Крешков А.П. Аналитическая химия неводных растворов. – М.: Химия, 1982. – 256 с.

4. Фиалков Ю.А. Растворитель как средство управления химическим процессом. – Л.: Химия, 1990. –240 с.

5. Chebotaryov A.N., Snigur D.V., Bevziuk K.V., Kachan S.V., Chernyi O.S. The electron donating properties of nitrogen-containing organic bases in mixed media // Вісник ОНУ. Хімія. – 2012. – Т. 17, №3. – С. 29-36.

6. Альберт А., Сержент Е. Константы ионизации кислот и оснований. – М.: Химия, 1964. – 178 с.

7. Hansen C.M. Solubility Parameters: a user’s handbook. – CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. – P. 521.

8. Irving H.M., Rossotti H.S. The calculation of formation curves of metal complexes from pH titration curves in mixed solvents // J. Chem. Soc. – 1954. – Р. 2904-2910. http://dx.doi.org/10.1039/JR9540002904

9. Мчедлов-Петросян Н.О. Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах. – Х.: Изд. ХНУ им. В.Н. Каразина, 2004. – 326 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.