Том 24, № 2(70) (2019)

Зміст

Статті

ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ФАБОМОТИЗОЛУ ДИГІДРОХЛОРИДУ З СИРОВАТКОВИМ АЛЬБУМІНОМ ЛЮДИНИ ФЛУОРЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ PDF (Русский)
A. V. Yegorova, G. V. Maltsev, Yu. V. Scrypynets, S. N. Kashutskуy, V. P. Antonovich 6-19
КІНЕТИКА ГІДРОЛІЗУ КАЗЕЇНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЛЬНОЇ І ІММОБІЛІЗОВАНОЇ ПЕПТИДАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS VAR. ISRAELENSIS ІМВ В-7465 PDF
O. V. Sevastyanov, Yu. A. Shesterenko, A. A. Rizhak, I. I. Romanovska, L. D. Varbanets 20-28
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ НАНОЧАСТКИ НАВАНТАЖЕНІ СПОЛУКАМИ РЕНІЮ ТА ЇХ БІОСУМІСНІСТЬ З ЕРИТРОЦИТАМИ PDF
A. V. Slipkan, M. I. Kharlova, A. V. Shtemenko, N. I. Shtemenko 29-38
СИНТЕЗ N-КАРБОКСИЕТИЛНАФТАЛІМІДІВ З ЗАЛИШКАМИ ПЕРВИННИХ ТА ВТОРИННИХ АМІНІВ В ПОЛОЖЕННЯХ 4 ТА 5 PDF
N. F. Fed'ko, V. F. Anikin, M. V. Shevchenko, V. V. Stankevych 39-46
ОТРИМАННЯ АДСОРБЕНТІВ З РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ, МОДИФІКОВАНИХ ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ PDF (Русский)
L. M. Soldatkina, M. A. Zavrichko 47-59
СИНТЕЗ ФТОРВМІСНИХ АНАЛОГІВ АНЕСТЕЗИНУ ТА НОВОКАЇНУ PDF
I. I. Gaidarzhy, L. A. Motnyak, B. V. Kunshenko 60-70
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ ZrO2–СeO2–Dy2O3 ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1500 °C PDF
O. A. Korniienko 71-83
ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА ІТЕРБІЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1100 ºС PDF
O. V. Chudinovych 84-95
НОВИЙ ЛЮМIНЕСЦЕНТНИЙ ЗОНД НА ОСНОВI КОМПЛЕКСУ ЄВРОПІЮ(III) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУРКУМІНУ PDF (Русский)
O. V. Malynka, М. Е. Vielts, А. V. Yegorova, Yu. V. Scrypynets, V. P. Antonovich 96-106
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ КИСЛОТНОГО МОДИФІКУВАННЯ БЕНТОНІТУ НА АКТИВНІСТЬ PD(II)-CU(II)-КАТАЛІТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ В РЕАКЦЇЇ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ КАРБОНУ PDF
G. M. Dzhyga 107-117
CИНТЕЗ, БУДОВА МОНО-, БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ Sn(IV) З ДИГІДРАЗОНАМИ АРОМАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A.N. Morozov 118-138