Том 23, № 1(65) (2018)

Зміст

Статті

СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНА ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ ТАРТРАТОГЕРМАНАТНОГО(IV) АНІОНУ І КАТІОНУ ТРИСБІПІРИДИНЗАЛІЗА(II) PDF (Русский)
E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, V. V. Dyakonenko, S. V. Shishkina, E. V. Afanasenko 6-15
ВИВЧЕННЯ ДЕГРАДАЦІЇ НАНОСТРУКТУР У СОЛЬОВОМУ ПЛАВІ EuF2 – NaCl – KCl СПЕКТРОСКОПІЧНИМИ МЕТОДАМИ PDF
V. F. Zinchenko, O. G. Erymin, L. F. Koshkina, G. V. Nechyporenko, I. V. Stoianova, P. G. Doga 16-26
ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3−TiO2−Nd2O3 ПРИ 1400 °С PDF
I. S. Tyshchenko, S. M. Lakiza, V. P. Red’ko 27-35
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БРОМФЕНОЛОВОГО СИНЬОГО З КАТІОННИМИ ПОЛІАКРИЛАМІДАМИ І ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В АНАЛІЗІ PDF (Русский)
A. Yu. Chernyavskaya, A. B. Vishnikin, L. A. Ivanitsa 36-47
QSAR АНАЛІЗ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ЕСТЕРІВ 7-БРОМ-3-ГІДРОКСИ-5-(2’-ХЛОР)ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНІВ З ЦЕНТРАЛЬНИМИ БЕНЗДІАЗЕПІНОВИМИ РЕЦЕПТОРАМИ ЦНС PDF (Русский)
E. A. Lukianova, L. N. Ognichenko, T. A. Yurpalova, N. A. Burenkova, S. P. Smulsky, V. I. Pavlovsky, S. A. Andronati, V. E. Kuz`min 48-57
ВПЛИВ НА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ АГРЕГАТНОГО СТАНУ β-ДИКЕТОНАТІВ ЛАНТАНІДІВ PDF (Русский)
S. B. Meshkova, P. G. Doga, A. A. Kucher 58-69
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ АСКОРБИНОВОЇ КИСЛОТИ З 18-МОЛІБДОДИФОСФАТОМ У СОКАХ, ЯКІ МАЮТЬ ВЛАСНЕ ІНТЕНСИВНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ PDF
T. A. Denisenko, Yu. V. Miekh, A. B. Vishnikin 70-82
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ ZrO2–Yb2O3 ПРИ 1100 °С PDF (Русский)
О. А. Kornienko, E. R. Andrievskaya, O. I. Bukov, J. D. Bogatyryova 83-95
СПЕКТРОСКОПІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНДОМЕТАЦИНУ ТА ДАКЛАТАСВІРУ ДИГІДРОХЛОРІДУ З СИРОВАТКОВИМ АЛЬБУМІНОМ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
A. V. Yegorova, G. V. Maltsev, Yu. V. Scrypynets, V. P. Antonovich 96-108
БУФЕРНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ ГЛІЦИНУ PDF
R. E. Khoma, A. N. Chebotaryov, L. S. Bud’ko, L. T. Osadchiy 109-122
РАДИКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ Cu-Re ТА Pb-Re КОМПОЗИТІВ З ГАЗОВОЇ ФАЗИ ШЛЯХОМ ТЕРМОРОЗКЛАДУ ТРАНС-ТЕТРАХЛОРО-ДИ-μ-ПРОПІОНАТУ ДИРЕНІЮ(ІІІ) PDF (English)
M. S. Iziumskyi, A. V. Shtemenko 123-132