Том 22, № 4(64) (2017)

Зміст

Статті

СИНТЕЗ ТА КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ МАНГАНУ(ІV) В РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ PDF
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. V. Nagaevs’ka 6-14
СПЕКТРОСКОПІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДОЛУТЕГРАВІРУ НАТРІЮ З СИРОВАТКОВИМ АЛЬБУМІНОМ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
A. V. Yegorova, G. V. Maltsev, Yu. V. Scrypynets, S.N. Kashutskуy, V. P. Antonovich 15-28
НОВИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ 6-НІТРО-2-(4-ВОС-ПІПЕРАЗИН- 1-ІЛ)-3H-ХІНАЗОЛІН-4-ОНУ PDF (Русский)
A. Yu. Kornylov, A. A. Krysko, O. L. Krysko, S. E. Sambursky, S. A. Andronati 29-36
ВПЛИВ РІЗНОМЕТАЛЬНО-РІЗНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ГЕРМАНІЮ(IV) З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ ТА ФЕНАНТРОЛІНОМ НА СИНТЕЗ ПОЛІГЛІКОЛЬМАЛЕІНАТФТАЛАТУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЙОГО КОПОЛІМЕРІВ PDF (Русский)
S. N. Savin, O. O. Mazur, А.V. Lyupashko, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, O. V. Pirozhok 37-44
ОСОБЛИВОСТІ КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКСИГЕНОВИХ СПОЛУК СИЛІЦІЮ ТА ГЕРМАНІЮ PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, V. V. Menchuk, V. P. Antonovich 45-52
ІМПРЕГНОВАНІ ВОЛОКНИСТІ ХЕМОСОРБЕНТИ КИСЛИХ ГАЗІВ РЕСПІРАТОРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
A. A. Ennan, R. E. Khoma 53-68
SEARCH OF NEW SYNTHETIC INHIBITORS OF TYROSINASE PDF
Yu. Shesterenko, I. Romanovska, O. Sevastyanov, A. Karpenko, S. Zanoza 69-79
АДСОРБЦІЙНО-ДЕСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО І МОДИФІКОВАНОГО ТРЕПЕЛУ ВІДНОСНО Cu(II) І Pd(II) – КОМПОНЕНТІВ КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, Т. A. Kiose, K. O. Golubchik, A. L. Kara 80-93
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМАХ Al2O3–TiO2–Y(Er)2O3 ПРИ 1400 ºС PDF
I. S. Tyshchenko, M. S. Glabay, A. A. Makudera, S. M. Lakiza, E. V. Dudnik 94-100
Synthesis of metallocomplexes of water soluble bisquinolinylporhyrins as potential antimicrobial agents
Yu. V. Ishkov, S. V. Vodzinskii, M. B. Galkin, L. G. Kladko, O. V. Mazepa
Complexes of Sn (IV) with isonicotinoylhydrazones of aromatic aldehydes. Synthesis, characterization, effect on the growth of Mycobacterium tuberculosis
N. V. Shmatkova, O.Yu. Zinchenko, I.I. Seifullina