Том 13, № 11 (2008)

Зміст

Статті

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА НА ОСНОВІ Pd(II), Cu(II) І БАЗАЛЬТОВОЕО ТУФУ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЕО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУЕЛЕЦЮ КИСНЕМ PDF
T. L. Rakitskaya, T. O. Kiose, V. Ya. Volkova, O. L. Barbul 5-14
1,2-ПОХІДНІ АЦЕНАФТИЛЕНУ. ДЕГІДРОХЛОРУВАННЯ ГАЛОГЕНОЗАМІЩЕНИХ ЦИС-І ТРАНС-1Б2-ДИХЛОРОАЦЕНАФТИЛЕНУ В СИСТЕМІ i-PrOK-i-PrOH PDF
V. F. Anikin, V. V. Veduta, N. F. Fed’ko 15-24
ВПЛИВ ХОЛЕСТЕРИНУ ТА ЙОГО ЕСТЕРІВ НА ПРОНИКНІСТБ 7-БРОМ-5-2'-(ХЛОР)ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІН-2-ОНУ КРІЗБ РОГОВИЙ ШАР ШКІРИ IN VITRO PDF
I. A. Kravchenko, Yu. A. Boyko, N. S. Novikova 25-31
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ЧИННИКИ ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ ДИСПЕРСНИХ СПЛАВІВ Ni-Cr-Cd PDF
A. D. Andreyanov, L. I. Korolenko 32-36
ГІДРОЛІЗ ЕСТЕРІВ 7-БРОМ-3-ГІДРОКСИ-5-ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ МІКРОСОМАЛЬНОЮ ФРАКЦІЄЮ ПЕЧІНКИ СВИНІ PDF
S. A. Andronati, E. A. Shesterenko, O. V. Sevastyanov, I. I. Romanovskaya, E. A. Semenishina, V. I. Pavlovsky 37-45
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНИХ ГАЗОДИФУЗІЙНИХ ЕЛЕКТРОДІВ PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, I. A. Blayda, L. I. Slyusarenko 46-50
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ КОМПЛЕКСІВ ЕВРОПІЮ (III) 3 НАФТАЛІМІДОКАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИ PDF
Z. M. Topilova, P. G. Doga, I. V. Dorovskykh, A. S. Karpenko, N. N. Devyatih 51-57
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 2-(ТРЕТ-БУТОКСІМЕТИЛ)-ОКСИРАНА І 2-((2,6-ДІ-ТРЕТ-БУТИЛ-4-МЕТИЛФЕНОКСІ)МЕТИЛ)-ОКСИРАНА PDF
S. Savin, U. Pushkariov, A. Krivochenko, K. Karakash, A. Deineko, О. Duzhar 58-62