ВПЛИВ ХОЛЕСТЕРИНУ ТА ЙОГО ЕСТЕРІВ НА ПРОНИКНІСТБ 7-БРОМ-5-2'-(ХЛОР)ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІН-2-ОНУ КРІЗБ РОГОВИЙ ШАР ШКІРИ IN VITRO

I. A. Kravchenko, Yu. A. Boyko, N. S. Novikova

Анотація


Трансдермальний спосіб введення є одним з перспективних шляхів введення лікарських засобів. Розробка нових підсилювачів крізьшкірної проникності є одним з способів підвищення ефективності трансдермального шляху введення. Перспективними підсилювачами трансдермальної проникності є похідні холестерину. Нами були досліджені естери холестерину та жирних кислот, як потенційні підсилювачі трансдермального введення 7-бром-5-2'-(хлор)феніл-1,2-дигі-дро-3Н-1,4-бензодиазепін-2-ону крізь шкіру in vitro.


Ключові слова


трансдермальний, холестерин, естери, 7-бром-5-2'-(хлор)феніл- 1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодиазепін-2-он

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Губина Т. Н., Ковалёв И. П. Трансдермальные терапевтические системы / В кн. Технология и стандартизация лекарств. — X., 1996. — 328 с.

2. Кравченко И. А., Андронати С. А., Ларионов В. В. Физико-химические основы усиления трансдермального введения лекарственных препаратов. — Одесса: Астропринт, 2002. — 224 с.

3. Кравченко И. А. Трансдермальное введение лекарственных препаратов. — Одесса: Астропринт, 2001. — 166 с.

4. A. I. Hyalatina, N. S. Novikova, L.G.Derkach, N. L. Kramarenko, O. M. Tsyguleva, V. F. Kuzin / Structure and mezomorphism of Cholesteric Liquid Crystals // Mol. Cryst. Liq. Cryst. — 1986. — v.140. — P. 11—81.

5. D. Demis, H. Demis, H. Zaichke. Feussige Kristalle in Tabullen. — Leipzig: Deuscher Verlag fur Grundstoffindeustree, 1974. — S. 278.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2008.11.68813

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.