ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНИХ ГАЗОДИФУЗІЙНИХ ЕЛЕКТРОДІВ

A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, I. A. Blayda, L. I. Slyusarenko

Анотація


Визначено залежність електрохімічних характеристик повітряних газоди-фузійних електродів на основі комплексу кобальт(ІІ) 5,10,15,20-тетра-(4-метоксифеніл)-порфірину від складу активної маси, умов виготовлення та експлуатації.

Ключові слова


повітряні газодифузійні електроди, електрохімічні характеристики

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Побединский С. Н. Оптимизация параметров при термообработке порфирин-угольного катализатора кислородного электрода // Ж. прикл. химии. — 1993. — Т. 66, вып. 2. — С. 299.

2. Базанов М. И. Исследование ВЦ-элемента с катализированным катодом на основе фтало-цианина кобальта // Химия и хим. технология. — 1995. — Т. 38, вып. 6. — С. 76.

3. Джамбек О. А., Джамбек О. I., Скороход Л. С. Вплив складу активної маси на електрохімічні характеристики повітряних електродів // Вісник ОНУ. — 2003. — Т. 8, вип. 8. —С. 185—189.

4. Ксенжек О. С., Шембелъ Е. М., Калиновский Е. А., Шустов В. А. Электрохимические процессы в системах с пористыми матрицами. — К.: Вища школа, 1983. — С. 101—111.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2008.11.68816

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.