Том 15, № 2 (2010)

Зміст

Статті

Активація процесів одержання поліглікольмалеінатфталату сполуками титану, стануму і германію з гідроксокарбоновими кислотами PDF (Русский)
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, S. N. Savin, T. V. Lozhichevskaya 5-14
Розклад озону іммобілізованими на аеросилі оксиальдімінами PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. A. Golub, E. A. Radchenko 15-22
Координаційні сполуки саліцилатів 3d-металів з 4-фенілтіосемікарбазидом PDF (Русский)
T. V. Koksharova, S. V. Kurando, I. V. Stoyanova, S. E. Samburskiy 23-28
Визначення прогестерону з використанням ефекту гасіння комплексної сполуки Тb(III) PDF (Русский)
I. I. Leonenko, D. I. Aleksandrova, A. V. Yegorova, V. P. Antonovich, I. V. Ukrainets 29-39
Термодинамічні чинники та електрокаталітична активність потрійних сплавів Ni-Ті-V PDF (Русский)
A. D. Andriyanov, I. A. Kuznyetsova, V. P. Petrosyan 40-45
Квантово-хімічний розрахунок кореляційної діаграми станів у реакції фотодисоціації аніону СlO- PDF
E. M. Khomenko 46-51
Вивчення комплексоутворення вольфраму (VI) з триоксифлуоронами PDF
S. V. Toporov, Н. О. Літвинюк 52-59
Синтез похідних RGDF-міметиків на основі 4-(ізоіндолін-5-іл)аміно-4-оксобутанової кислоти, що проявляють антиагрегаційну активність при пероральному введенні PDF
A. A. Krysko, B. M. Chugunov, S. A. Andronati, T. A. Kabanova, I. M. Rakipov, A. V. Mazepa 60-68
Вплив методів рекуперації графітів на властивості синтезованих на їх основі алмазів PDF
G. P. Bogatyreva, M. A. Marinich, G. A. Bazaliy, V. A. Bilochenko, G. K. Kozina, L. A. Frolova 69-74