DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.2.39901

Активація процесів одержання поліглікольмалеінатфталату сполуками титану, стануму і германію з гідроксокарбоновими кислотами

E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, S. N. Savin, T. V. Lozhichevskaya

Анотація


В якості активаторів поліконденсації малеїнової та фталевої кислот з етиленгліколем досліджено композиції хлоридів Ti4+, Sn4+, Ti4+ з рядом гідроксокарбонових кис­лот: цитратної, тартратної, малатної, а також комплекси Ge4+ з останніми. Запро­поновано системи для промислового використання при виробництві поліестерів карбонових кислот з гліколями.

Ключові слова


поліконденсація, поліглікольмалеінатфталат, тетрахлорид стануму, малатна кислота

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Виноградова С. В., Васнев В. А. Поликонденсационные процессы и полимеры. — М.: Наука, 2000. — 373 с.

2. Виноградова С. В., Васнев В. А. Тенденции развития поликонденсации и конденсационных полимеров // Успехи химии. — 2004. — Т. 73, № 5. — С. 526-541.

3. Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Песарогло А. Г. и др. Влияние бисцитратных (малатных) германиевых кислот на процесс поликонденсации малеинового ангидрида с этиленгликолем. //Журн. прикл. химии. — 2007. — Т. 80, № 10. — С. 1670-1673.

4. Григорьев А. П., Федотова О. Я. Лабораторный практикум по технологии пластических масс. — М.: Высшая школа, 1986. — 495 с.

5. Сейфуллина И. И., Белоусова Е. М., Пожарицкий А. Ф., Бобровская М. М. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования германия (IV) с винной и лимонной кислотами // Журн. неорган. химии. — 1973. — Т. 18, № 10. — С. 2766-2771.

6. Сейфуллина И. И., Белоусова Е. М., Пожарицкий А. Ф. О комплексообразовании германия с яблочной и оксиглутаровой кислотами // Журн. общ. химии. — 1975. — Т. 45, № 7. — С. 1311-1314.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.