Розклад озону іммобілізованими на аеросилі оксиальдімінами

T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. A. Golub, E. A. Radchenko

Анотація


Вперше вивчено кінетику низькотемпературного розкладу озону іммобілізованими оксиальдімінами, що відрізняються природою замісника в бензольному кільці. Встановлено, що з посиленням електроноакцепторних властивостей в ряду замісників 3-OCH3> Н > 5-Br > 3,5-Cl спостерігається лінійна залежність в ко­ординатах рівняння Гаммета з від'ємним значенням реакційної константи р = -0,70.

Ключові слова


основи Шиффа, озон, розклад, рівняння Гаммета

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Faria P.C.C., Orfao J.J.M., Pereira M.F.R. Ozonation of aniline promoted by activated carbon // Chemosphere. — 2007. — Vol. 67, N 4. — P. 8O9-815.

2. Decomposition of trichloroethene on ozone—adsorbed high silica zeolites / H. Fujita, J. Izumi, M. Sagehashi, T. Fujii, A. Sakoda // Water Research. — 2OO4. — Vol. 38, N 1. — P. 166-172.

3. Catalytic ozonatoin of natural organic matter on alumina / B. Kasprzyk—Hordern, U. Raczyk— Stanislawiak, J. Swietlik, J. Nawrocki // Appl. Catal. B: Environ. — 2OO6. — Vol. 62, N 3—4. — P. 345—358.

4. Valdes H., Zaror CA Heterogeneous and homogeneous catalytic ozonation of benzothiazole promoted by activated carbon: Kinetic approach // Chemosphere. — 2006. — Vol. 65, N 7. — P. 1131—1136.

5. Beltran F.J., Garcia-Araya J.F., Giraldez I. Gallic acid water ozonation using activated carbon // Appl. Catal. B: Environ. — 2006. — Vol. 63, N 3—4. — P. 249-259.

6. Rivera-Utrilla J., Sanchez-Polo M. Ozonation of 1,3,6—naphthalenetrisulphonic acid catalysed by activated carbon in aqueous phase // Appl. Catal B: Environ. — 2OO2. — Vol. 39, N 4. — P. 319—329.

7. Sanchez-Polo M., Rivera-Utrilla J. Effect of the ozone-carbon reaction on the catalytic activity of activated carbon during the degradation of 1,3,6-naphtha-lenetrisulphonic acid with ozone // Carbon. — 2003. — Vol. 41, N 2. — P. 303—307.

8. Sanchez-Polo M., Rivera-Utrilla J. Ozonation of naphthalenetrisulphonic acid in the presence of activated carbons prepared from petroleum coke // Appl. Catal. B: Environ. — 2006. — Vol. 67, N 1—2. — P. 113—120.

9. Комплекси купруму(ІІ) з іммобілізованними на кремнеземі основами Шиффа в реакції розкладу озону / Ракитська Т. Л., Підмазко А. C., Голуб 0. А., Бандурко О. Ю., Педь Л. Л., Кудренко В. А., Радченко Є. О. // Укр. хим. журн. — 2004. — Т. 7O. — № 1—2. — C. 16—19.

10. Исследование защитных свойств от микроконцентраций озона комплексов 3d—металлов с иммобилизованными на аэросиле основаниями Шиффа / Ракитская Т. Л., Бандурко А. Ю., Cироветник О. В., Янюк И. Л., Ракитский А. C. // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. — 2OO3. — Т.8, № 7. — C. 14—23.

11. Влияние строения адсорбированных на поверхности SiO2 комплексов меди(ІІ) на их каталитическую активность в реакции разложения озона // Т. Л. Ракитская, А. C. Труба, Л. А. Раскола, А. Ю. Бандурко, А. А. Голуб // Теорет. и эксперим. химия. — 2006. — Т. 42, № 1. — C. 55—6O.

12. Комплексы 3d—металлов с иммобилизованными на аэросиле 2—гидрокси—3—метоксибенз- альиминпропилом и 4—гидрокси—3—метоксибензальиминпропилом при разложении озона // Т. Л. Ракитская, А. Ю. Бандурко, А. C. Труба, Л. А. Раскола, А. А. Голуб // Журн. общ. химии.— 2OO6. — Т. 76, № 8. — C. 1320—1325.

13. Гаммет Л. Основы физической органической химии. — М.: Мир, 1972. — 534 с.

14. Разумовский С. Д., Заиков Г. Е. Озон и его реакции с органическими соединениями. Кинетика и механизм. — М.: Наука, 1974. — 322 с.

15. Разумовский С. Д., Раковски С. К., Шопов Д. М., Заиков Г. Е. Озон и его реакции с органическими соединениями. — София: Изд-во Болгарской АН, 1983. — 287 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.2.39902

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.