DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.2.40107

Вивчення комплексоутворення вольфраму (VI) з триоксифлуоронами

S. V. Toporov, Н. О. Літвинюк

Анотація


Представлено результати по визначенню оптимальних умов комплексоутворення саліцилфлуорону, фенілфлуорону та 5-бромсаліцилфлуорону з іонами вольфраму (VІ). Вивчені спектрофотометричні характеристи­ки комплексів, які утворюються під час екстракції, встановлено склад комплексів, розраховані сольватні числа, визначено чутливість методики та межі підкорення закону Бера, виявлено вплив деяких іонів, що зава­жають. Встановлена можливість використання цих систем для визначення мікрограмових кількостей вольфраму на основі його комплексу з фенілфлуороном.

Ключові слова


вольфрам, триоксифлуорон, екстракція, спектрофотометрія, мікроконцентрація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Назаренко В. А., Антонович В. П. Триоксифлуороны. — М.: Наука, 1973. — С.146-151.

2. Антонович В. П., Чухрий Ю. П. Вещикова Н. А. Сольватация и экстракция триоксифлуороновых комплексов ванадия (IV) и вольфрама (VI) // Тез. докл. VI Всесоюзн. конф. по химии экстракции. — Кемерово, 1981. — Ч. II. — С. 203.

3. Экстракция комплексов вольфрама с замещенными 2,3,7-триоксифлуорона / В. П.Антонович, Н. А.Вещикова, Ю. П.Чухрий, В. А. Назаренко // Ж. аналит. химии. — 1982. — Т. 37, № 12. — С. 2197 — 2200.

4. Взаимодействие молекулярной формы триоксифлуорона и органического растворителя / В. П. Балыкин, Э. И. Руденко, Т. А. Иванинова, В. В. Рогулин // Вестн. Челяб. ун-та. — Сер. 4, Химия. — 2001, № 1. — С. 109-123.

5. Закономерности экстракции триоксифлуороновых комплексов металлов IV-VI групп / В. А. Назаренко, В. П. Антонович, Ю. П. Чухрий, Н. А. Вещикова, М. М. Новоселова // Докл. АН УССР. — Сер. Б., 1985. — С. 48-50.

6. Экстракция триоксифлуоронатов металлов IV—VI групп / В. П. Антонович, Ю. П. Чухрий, Н. А. Вещикова, М. М. Новоселова // Ж. неорган. химии. — 1986. — Т. 31, № 6. — С. 1422-1426.

7. Топоров С. В., Щербакова Т. М. Вивчення екстракції подвійних триоксифлуоронових комплексів олова(ГУ) // Вісник Одеського національного університету. Серія хімія. — 2000. — Т. 5, №2. — С.108-113.

8. Коренман И. М. Экстракция в анализе органических веществ. — М.: Наука, 1968. — 197 с. 9. Крешков А. П. Аналитическая химия неводных растворов. — М.: Химия, 1982. — С. 35-36.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.