DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.2.40110

Вплив методів рекуперації графітів на властивості синтезованих на їх основі алмазів

G. P. Bogatyreva, M. A. Marinich, G. A. Bazaliy, V. A. Bilochenko, G. K. Kozina, L. A. Frolova

Анотація


Відходи графіту після спеціальної активації можуть бути використовані до синтезу алмазу. Встановлено, що активація відходів графиту має суттєвий вплив на ступінь переходу графіту в алмаз та на їх фізико-хімічні властивості. Активація графітових відходів змінює їх адсорбційно-структурні характеристи­ки та впливає на характеристики синтезованих алмазів. Термічна активація відходів графіту дозволяє синтезувати алмазні мікропорошки, а електрохімічна активація дозволяє синтезувати алмазні шліфпорошки. Активація графітових відходів змінює їх адсорбційно-структурні характеристики та впливає на харак­теристики синтезованих алмазів.

Ключові слова


відходи графіту, алмаз, активація, ступінь переходу графіту в алмаз

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ТУ 48—20—90—82. Графит особой чистоты в заготовках и деталях. Технические условия. — Введ.25.10.82.- Госстандарт СССР. — 23 с.

2. Богатырева Г. П., Базалий Г. А., Олейник Н. А. и др. Влияние состояния углеродсодержащего материала на качественные характеристики синтезированных алмазов // Физика и техника высоких давлений.1994. — №3—4. — С.56—60.

3. Богатырева Г. П., Гвяздовская В. Л., Базалий Г. А., Олейник Н. А. Адсорбционно-структурные характеристики графитовых продуктов, образующихся в процессе извлечения синтетических алмазов // Воздействие высоких давлений на вещество. — Киев, ИПМ НАН Украины. — 1995. — С.46-55.

4. Богатырева Г. П., Гвяздовская В. Л., Базалий Г. А. Влияние химической обработки на изменение адсорбционно-структурных характеристик алмаза и графита // Физико-химические свойства СТМ и методы их анализа. — Киев ИПМ НАН Украины. — 1987. — С.4—12.

5. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость / Под ред. К. В. Чмутова. — М.: Мир, 1970. — 407 с.

6. Богатырева Г. П., Маринич М. А., Кацай М. Я., Базалий Г. А., Олейник Н. А. Физико- химические свойства алмазов, синтезированных из модифицированного вторичного графита // Сверхтвердые материалы.- 2000. — № 1. — С. 21—25.

7. ДСТУ 3292—95. Порошки алмазные синтетические. Общие технические условия. - Введ.1996.01.01. — К.:Госстандарт Украины. — 72 с

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.