Том 15, № 12 (2010)

Зміст

Статті

НОВІ ХЕЛАТИ МІДІ(II) З ОСНОВАМИ ШИФФА — ПРОДУКТАМИ КОНДЕНСАЦІЇ САЛІЦИЛОВОГО АЛЬДЕГІДУ ТА ПОХІДНИХ АМІНОНАФТАЛІНУ PDF (Русский)
L. S. Skorokhod, I. I. Seifullina, Т. Ф. Гудимович, I. Y. Lavrinenko 5-9
КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕНИХ НА БАЗАЛЬТОВОМУ ТУФІ ХЛОРОКОМПЛЕКСІВ Cu(II), Co(II) ТА Mn(II) PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. S. Davtyan, L. V. Berezina 10-16
Синтез нових аміноетиліндолохіноксалінів, їх гостра токсичність та SAR PDF
N. A. Kutuzova, M. O. Shibinskaya, S. A. Lyakhov 17-25
ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДУ СІРКИ(VI) З ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ МОНОЕТАНОЛАМІНУ PDF (Русский)
R. Е . Khoma, А. А. Shestaka, В. О. Гельмбольдт 26-34
Розробка катодних каталізаторів для високотемпературних паливних елементів PDF
F. V. Makordey, M. V. Uminskiy, I. P. Kolesnikova, N. M. Schadnuh, A. V. Kolesnikov 35-41
Синтез порфіринів з додатковими координаційними центрами на периферії макроциклу PDF
Yu. V. Ishkov, G. M. Kirichenko, Т. V. Pavlovskaya, V. N. Ganevich, S. V. Vodzinskii  42-46
Оцінка впливу викидів Черкаської ТЕЦ на стан урболандшафтів PDF
O. Myslyuk, Е. Myslyuk, L. Solomka 47-53
ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr, Zn ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ PDF (Русский)
A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian 54-58