Розробка катодних каталізаторів для високотемпературних паливних елементів

F. V. Makordey, M. V. Uminskiy, I. P. Kolesnikova, N. M. Schadnuh, A. V. Kolesnikov

Анотація


Синтезована та досліджена система на основі складних оксидів SrFexCo1 - xO3. Перовскіт SrFexCo1 - xO3, отриманий із суміші нітратів солей, має високу питому електропровідність та високі вольт‑амперні характеристики, більш високі, ніж у класичної системи MnO2-Zn. Фазовий склад перовскіту визначено рентгенофазовим аналізом.

Ключові слова


каталізатор, електроліт, катоди, паливний елемент

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лавриков А. С., Севастьянов В. В., Никитин С. В. Синтез оксидов LaSrMnO3 с повышенной электропроводностью для высокотемпературных топливных элементов // Тез. совещания «Электрохимическая энергетика». — К ., 2004. — С. 134.

2. Ring W. J. Применение перовскитов в качестве катализаторов воздушных катодов // Electrochem. Acta. — 1985. — Т. 30, № 11. — Р. 1555—1558.

3. Пат. 50976 ФРГ (1982). Электрохимический элемент. Опубл. 18.11.1983. — 11S21.

4. Макордей Ф. В., Уминский М. В., Трунов А. М. Электрофизические и электрохимические свойства окислов железа и бария // Укр. хим. журн. — 2003. — Т. 69, № 3. — С. 29—31.

5. Уминский М. В., Колесникова И. П., Колесников А. В. Зависимость электрокаталитических свойств никель-кобальтовой шпинели от температуры синтеза // Укр. хим. журн. — 2005. — Т. 71, № 5. — С. 46—49.

6. Уминский М. В., Колесникова И. П., Колесников А. В. Влияние технологических факторов на электрохимические свойства катодов из ацетиленовой сажи,активированной NiCo2O4 // Укр. хим. журн. — 2006. — Т. 72, № 5. — С. 47—49.

7. Данье В. Н., Рысухин Н. Ф. Производство гальванических элементов и батарей.— М.: Высшая школа, 1970. — С. 179. 8. Царев Б. М. Контактная разность потенциалов. — М.: ГИТТЛ, 1969. — С. 27.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.12.38520

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.