DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.12.38556

ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr, Zn ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ

A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian

Анотація


Встановлено кореляцію електрокаталітичної активності сплавів Ni-Cr-Zn за змінного вмісту цинка зі значеннями енергії Фермі їхніх компонентів. Електрокаталітична активність сплавів оцінювалась за щільностями струму, що визначалися екстраполяцією тафелівських прямих, побудованих на основі поляризаційних кривих сплавів Ni-Cr-Zn, що вивчалися методом суспензійного півелемента. Для розрахунку енергії Фермі різних металів використовувалась модель Зоммерфельда, в якій розподіл електронів за швидкістю описується статистикою Фермі—Дірака.


Ключові слова


сплави Ni-Cr-Zn, електрокаталітична активність, енергія Фермі

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. А. с. СССР № 1769655 МКИ H 01 4/90 Катализатор кислородного топливного элемента / Софронков А. Н., Первий Э. Н., Андреянов А. Д. (СССР). — № 4866840; Заявл. 05.07.90; Опубл. 15.06.92.

2. Физические величины: Справочник / А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др.; под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат,1991. — 1232 с.

3. Барабаш О. М., Коваль Ю. Н. Структура и свойства металлов и сплавов: Справочник. — К .: Наукова думка, 1986. — 598 с.

4. Легенченко И. А., Первий Э. Н., Семизорова Н. Ф. Исследование ионизации водорода методом суспензионного полуэлемента // Электрохимия. — 1975. — № 11, вып. 6. — С. 929—933.

5. Каганов М. И. Электроны на поверхности Ферми // Природа. — 1981. — № 8. — С. 20—31.

6. Винтайкин Б. Е. Физика твердого тела: Учеб. пособие. — 2-е изд., стер. — М.: Изд- во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. — 360 с.

7. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. — М.: Мир, 1979. — Т. 1. — 399 с.

8. К раткий справочник по химии / И. Т. Гороновский, Ю. П. Назаренко, Е. Ф. Некряч. — К .: Наукова думка, 1987. — 829 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.