DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.12.38442

НОВІ ХЕЛАТИ МІДІ(II) З ОСНОВАМИ ШИФФА — ПРОДУКТАМИ КОНДЕНСАЦІЇ САЛІЦИЛОВОГО АЛЬДЕГІДУ ТА ПОХІДНИХ АМІНОНАФТАЛІНУ

L. S. Skorokhod, I. I. Seifullina, Т. Ф. Гудимович, I. Y. Lavrinenko

Анотація


Синтезовано комплекси міді(II) (I—III) з основами Шиффа, що добуто конденсацією саліцилового альдегіду з 1-амінонафталіном (HL1), 1,8-діамінонафталіном (H3L2), 1-амінонафталінсульфокислотою 8 (H2L3):[Cu(HL1)2(H2O)2] (I), [Cu(H2L2)2] (II), [Cu(HL3)2] (III). I—III досліджено методами елементного, рентгенофазового аналізу, термогравіметрії, магнітної сприйнятливості, електропровідності, спектроскопії (ІЧ- і дифузного відбиття). Визначено спосіб координації лігандів і геометричну будову добутих комплексів.


Ключові слова


1-амінонафталін, 1,8-діамінонафталін, 1-амінонафталінсульфокислота‑8, саліциловий альдегід, основи Шиффа, мідь(II).

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Скороход Л. С., Сейфуллина И. И., Джамбек С. А. К омплексы никеля (II),кобальта (II) с продуктами конденсации 1-аминонафталина, 2-аминонафталинсульфокислоты-5 и ароматических карбинолов // Коорд. химия. — 2002. — T. 28,№ 9. — С. 684—688.

2. Скороход Л. С., Сейфуллина И. И., Власенко В. Г., Пирог И. В. Синтез и строение металлохелатов Ni (II), Co (II) с продуктами различной конденсации 1,8‑диаминонафталина и салицилового альдегида // Коорд. химия. — 2007. —T. 33, № 5. — С. 338—344.

3. Скороход Л. С., Сейфуллина И. И., Джамбек С. А. Металлохелаты кобальта (II), никеля (II) с продуктами конденсации аминонафталинмоно(ди)сульфокислот и салицилового альдегида // Коорд. химия. — 2000. — T. 26, № 4. — С. 278—283.

4. Толкачев С. С. Таблицы межплоскостных расстояний. — Л.: Химия, 1968. — 132 с.

5. Geary W. I. The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterization of coordination compounds // Coord. Chem. Rev. — 1971. V. 7. — P. 81—122.

6. Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений. Т. 2. — М.: Мир, 1987. — С. 211—213.

7. Богданов А. П., Зеленцов В. В., Строеску А. К . Магнетохимия и электронная спектроскопия координационных соединений меди (II) // Журн. неорган. химии.— 1982. — Т. 27, № 1. — С. 5—18.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.