Том 18, № 3(47) (2013)

Зміст

Статті

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ РЕСПІРАТОРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ІІ. ОКСИДНІ ТА ОКСИДНО-МЕТАЛЕВІ КАТАЛІЗАТОРИ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan, V. Ya. Volkova 5-10
ОСОБЛИВОСТІ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННя КОМПЛЕКСУ КАРМОАЗОНАТУМЕРКУРІЯ(І) АНІОНООБМІННИКОМ АВ-17-8 PDF (Русский)
Н. M. Guzenko 11-15
ОБГРУНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НАПОВНЕННЯ ОБМІЛІЛОГО КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ МОРСЬКОЮ ВОДОЮ. ХІМІЧНІ АСПЕКТИ PDF (Русский)
V. P. Antonovich, I. I. Zheltvay, N. A. Chivireva, I. V. Stoyanova, O. I. Zheltvay, A. O. Stoyanov, K. K. Tsymbalyuk 16-27
АНАЛЬГЕТИЧНІ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ 3-АЛКОКСИ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНІВ PDF (Русский)
V. I. Pavlovsky, T. A. Kabanova, E. I. Khalimova, S. A. Andronati 28-37
АНТИФОЛАТИ ДЛЯ ПРОТИРАКОВОЇ ХІМІОТЕРАПІї. ЧАСТИНА І PDF (Русский)
V. A. Bacherikov 38-52
ПРО НОВІ КОМПЛЕКСИ СТАНУМУ(IV) З 5-БРОМ-САЛІЦИЛОЇЛ-ГІДРАЗОНАМИ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗОЙНОГО АЛЬДЕГІДУ PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Alexandrova, I. A. Kravchenko, A. A. Kobernik 53-60
ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ ТА ЛІГАНДІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ КОБАЛЬТА(II) В РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ PDF (Русский)
A. S. Truba, T. L. Rakitskaya, E. D. Karazhekova 61-66
БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА ВОДНО-СОЛЬОВОГО РЕЖИМУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, A. A. Ennan, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, A. N. Kiryushkina, I. S. Kuzmina 67-78
СКЛАД І ВІДНОСНА СТІЙКІСТЬ ІОННО-МОЛЕКУЛЯРНИХ ФОРМ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В СИСТЕМІ ВОДА – ТЕТРАФОТОРOБОРНА КИСЛОТА – ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov 79-88
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТА – ВОДА PDF (Русский)
R. Е. Khoma 89-95