СКЛАД І ВІДНОСНА СТІЙКІСТЬ ІОННО-МОЛЕКУЛЯРНИХ ФОРМ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В СИСТЕМІ ВОДА – ТЕТРАФОТОРOБОРНА КИСЛОТА – ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН

A. N. Chebotaryov

Анотація


Методами потенціометрії вивчені особливості взаємодії розчинів тетрафтороборної кислоти з гексаметилентетраміном. Проведено розрахунки компонентного складу системи вода  – тетрафтороборна кислота  – гексаметилентетрамін, констант комплексоутворення. Оцінено процеси гідролізу тетрафтороборатіону у присутності гексаметилентетраміну.

Ключові слова


тетрафторборна кислота; гексаметилентетрамін; гідроліз; компонентний склад

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рысс И.Г. Химия фтора и его неорганических соединений. – М.: Госхимиздат, 1956.–718с.

Чеботарёв А.Н., Новак И.В., Маркова В.Г. Кислотно-основное взаимодействие тетрафтороборной кислоты с сильными азотосодержащими органическими основаниями // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология.–1991.–Т.34, № 2.–С. 13–18.

Чеботарёв А.Н., Новак И.В. Кислотно-основное взаимодействие тетрафтороборной кислоты со слабыми азотсодержащими органическими основаниями // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология. – 1991. – Т. 34, № 2 – С. 19-22.

Судакова Т.Н., Краснощеков В.В. Константы ионизации тетрафтороборной кислоты в некоторых органических растворителях // Ж. неорг. химии. – 1978. – Т. 23, № 6. – С. 1506-1508.

Чеботарёв А.Н., Хома Р.Е. Реакции комплексообразования в кислотно-основных системах HbF4– амин – H2O // Вісник Одеського національного університету. – 2004. – Т. 9, випуск 2-3. – С. 114 – 125.

Шабад Л.М. О циркуляции канцерогенов в окружающей среде. М.: Медицина, 1973. – 367с.

Государственная фармакопея СССР. 10-е изд., М.: Медицина, 1968. – C. 351-352.

Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия производственных сточных вод. М.: Химия, 1984. – 448с.

Mootz D., Steffen M. Kristallstrukturen von Säurehydraten und Oxoniumsalzen. xx. Die Oxoniumtetrafluorobo-rate H3ObF4, [H5O2]bF4 und [H(CH3OH)2]bF4// Z. Anorg. Allg. Chem. – 1981. – Vol. 482, No 11. – P. 193-200.  http://dx.doi.org/10.1002/zaac.19814821124 

Chekhlov A.N. Synthesis and crystal structure of dibenzo-18-crown-6 oxonium perchlorate trihydrate // Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2006. – Vol. 51, No 4. – 569-573. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023606040115 

Wamser C.A. Hydrolysis of Fluoroboric Acid in Aqueous Solution // J. Amer. Chem. Soc. – 1948. – Vol. 70, N 3. – P. 1209-1215.

Альберт А., Сержент Е. Константы ионизации кислот и оснований. – М.: Химия, 1964. – 180 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2013.3(47).31177

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.