Том 22, № 3(63) (2017)

Зміст

Статті

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ СТАНУМУ(IV) З ГІДАЗЕПАМОМ ТА ПРОДУКТАМИ ЙОГО КОНДЕНСАЦІЇ З АРИЛАЛЬДЕГІДАМИ PDF
I. I. Seifullina, G. V. Yalovskiy, I. M. Rakipov, V. I. Pavlovsky 6-15
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ЦИС-ТЕТРАГАЛОГЕНОДИ-μ-КАРБОКСИЛАТОДИРЕНІЙ(III) –1,3,5-ВЕРДАЗИЛЬНИЙ РАДИКАЛ В АЦЕТОНІТРИЛІ PDF (Русский)
E. V. Velychko, E. A. Plyasovskaya, A. A. Golichenko, A. V. Shtemenko 16-23
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 5-БРОМ- ТА 5-ХЛОРЗАМІЩЕНИХ ТРАНС-АЦЕНАФТЕН-1,2-ДІОЛА PDF (Русский)
V. V. Tarasyuk, M. А. Kitayka, I. А. Sotsenko, V. V. Veduta, N. F. Fed’ko 24-31
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ІОНОГЕННИХ І НЕІОНОГЕННИХ (ТВІНИ) ПАР З ЇХ БІНАРНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ PDF (Русский)
A. A. Mazuryk, E. A. Streltsova, V. V. Menchuk 32-41
СИНТЕЗ, ІЧ–СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ І МІКРОМОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ Се(III) Й Ce(IV)-ВМІСНИХ ГЕТЕРОПОЛІВОЛЬФРАМАТІВ ІЗ АНІОНОМ ЗІ СТРУКТУРОЮ ПІКОКА-УІКЛІ PDF (Русский)
O. Yu. Mariichak, G. M. Rozantsev, S. V. Radio 42-52
РАДИКАЛЬНА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ В ПРИСУТНОСТІ 5-МЕТИЛ-5-ГЕКСЕН-2,4-ДІОНАТУ МАРГАНЦЮ (ІІ) PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, K. V. Burenkova, A.А. Gorohova 53-62
ХІМІЧНЕ РОЗЧИНЕННЯ InAs, InSb, GaAs ТА GaSb В ТРАВИЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЯХ (NH4)2Cr2O7−HBr−H2O PDF
I. V. Levchenko, V. M. Tomashyk, I. B. Stratiychuk, G. P. Malanych, A. A. Korchovyi 63-72
АДСОРБЦІЯ ІОНІВ Cr (VI) ТА Co (II) ПАЛИГОРСЬКІТОМ, МОДИФІКОВАНИМ КАТІОННИМИ ПОВЕРХНЕВО- АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ PDF
N. V. Zhdanyuk 73-81
ТЕРМІЧНІ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНО‑ПОЛІСИЛОКСАНОВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ КАТІОННОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ PDF
N. G. Leonova, V. M. Mykhal’chuk, R. І. Lyga, S. V. Zhyl’tsova 82-90