Том 21, № 2(58) (2016)

Зміст

Статті

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ И СПЕКТРОСКОПІЇ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ КЛИНОПТИЛОЛІТА, МОДИФІКОВАННОГО ІОНАМИ ВОДОРОДА, ПАЛАДІЯ(ІІ) ТА КУПРУМУ(ІІ) PDF (Русский)
T. L. Rakytskaya, K. O. Golubchik, Т. A. Kiose, A.A. Ennan, I. V. Stoyanova 6-17
МОЛЕКУЛЯРНІ КОМПЛЕКСИ ТЕТРАХЛОРИДУ ГЕРМАНІЮ З НІКОТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ, НІКОТИНАМІДОМ, ІЗОНІАЗИДОМ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ PDF (Русский)
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, N. M. Khristova, E. A. Chebanenko 18-28
КАТІОННІ КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ [Ln(Pip)2(Ph3PO)3]B(Ph)4 НА ОСНОВІ 2,2,2-ТРИХЛОРО-N- (ДИПІПЕРИДИНФОСФОРИЛ)АЦЕТАМІДУ PDF
O. О. Litsis, Т. Yu Sliva, S. V. Shishkina, V. M. Аmirkhanov 29-37
КОМПЛЕКСНА СПОЛУКА ДИРЕНІЮ(ІІІ) З АРГІНІНОМ PDF (Русский)
A. A. Ovcharenko, A. A. Golichenko, A. V. Shtemenko 38-45
СИНТЕЗ ІМІДІВ 3,5-ДИБРОМО- І 2,4,5-ТРИБРОМО-1,8-НАФТАЛІНДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ PDF (Русский)
N. F. Fed’ko, V. F. Anikin, V. V. Veduta, M. Fadel 46-52
ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА ІТЕРБІЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1500 ºС PDF
O. V. Chudinovych, E. R. Andrievskaya 53-66
ІНДИКАТОРНІ АДСОРБЕНТИ НА ОСНОВІ РЕАКЦІЙНОСПРОМОЖНИХ ПОЛІМЕРІВ PDF (Русский)
R. M. Dlubovskiy, R. E. Khoma 67-73
ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ НА ОСНОВІ Ni-, Co-ШПІНЕЛЕЙ PDF
K. A. Fedoruk, I. N. Ivanenko, I. M. Astrelin, А. P. Burmak 74-83