Том 21, № 1(57) (2016)

Зміст

Статті

ФУНКЦІЇ АНІОНІВ У КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУКАХ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ PDF (Русский)
T. V. Koksharova 6-23
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ КИСЛОТНО-ТЕРМАЛЬНОГО МОДИФІКУВАННЯ НА АДСОРБЦІЙНО–СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНОПТИЛОЛІТУ PDF (Русский)
T. L. Rakyts’ka, A. A. Ennan, Т. A. Kiose, K. O. Golubchik, L. P. Oleksenko, R. M. Dlubovskiy, V. G. Geraseva 24-35
ПРОДУКТИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ SnCl4 З САЛІЦИЛОЇЛ-(β-, γ-ПІРИДИНОЇЛ)ГІДРАЗОНІВ 2- ТА 4-МЕТОКСИБЕНЗОЙНИХ АЛЬДЕГІДІВ, ЇХ ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, О. Yu. Zinchenko, I. S. Linenko 36-49
ВИЗНАЧЕННЯ ГЛУТАМАТА НАТРІЮ МЕТОДОМ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ ДЕТЕКТУВАННЯМ PDF (Русский)
S. V. Beltyukova, E. V. Malynka 50-58
ІНДЕНО[1,2,3-de]ФТАЛАЗІН-3(2H)-ОН ТА ЙОГО АНАЛОГИ – СИНТЕЗ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ PDF
K. V. Bondar, K. О. Klimenko, О. І. Alexandrova, І. А. Kravchenko, I. A. Schepetkin, S. А. Lyakhov 59-71
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА ПОЛІМЕРНЫХ МАТЕРІАЛІВ PDF (Русский)
S. N. Savin 72-79
QSAR-АНАЛІЗ АФІНІТЕТУ РЯДУ ЕКДИСТЕРОЇДІВ НА ОСНОВІ 2.5D-СИМПЛЕКСНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ PDF (Русский)
A. Mouats, A. G. Artemenko, O. P. Lebed, V. A. Shapkin, V. E. Kuz’min 80-91
ВОЛОКНИСТИЙ ХЕМОСОРБЕНТ ОКСИДУ СІРКИ (IV) ТА АМІАКУ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ХЛОРИДУ НІКЕЛЮ(ІІ) З МОНОЕТАНОЛАМІНОМ PDF (Русский)
R. E. Khoma, A. А. Ennan, R. M. Dlubovskiy, N. N. Abramova 92-101
СИНТЕЗ ТА ГЕМОЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 4,4’-ДИГІДРОКСИБІФЕНІЛУ – 2,2’-[БІФЕНІЛ-4,4’- ДИІЛБІС(ОКСИ)]БІС[N-(ω-АМІНОАЛКІЛ) АЦЕТАМІДІВ] PDF
S. O. Zanoza, S. A. Lyakhov, T. I. Bykova, A. S. Nikolau 102-108