Том 14, № 11 (2009)

Зміст

Статті

РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ЛАНТАНІДІВ У КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУКАХ З ОРГАНІЧНИМИ ЛІГАНДАМИ PDF
N. V. Rusakova 5-22
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД І ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДОКС-СИСТЕМ ПРИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОМУ ВИЗНАЧЕННІ ІОНІВ МЕТАЛІВ ЗМІННОЇ ВАЛЕНТНОСТІ PDF
A. N. Chebotarev, I.S. Efimova, S.V. Kachan 23-34
ТЕМПЛАТНИЙ СИНТЕЗ В СИСТЕМАХ NiCl2-1-АМІНО-8-ГІДРОКСИНАФТАЛІНДИСУЛЬФОКИСЛОТА-2,4-БЕНЗОЇН (АРОМАТИЧНИЙ АЛЬДЕГІД) PDF
L. S. Skorokhod, I. I. Seifullina, T. F. Gudymovich 35-44
ЗВ’ЯЗОК ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr,Mn З ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНІСТЮ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ PDF
A. D. Andreyanov, I. A. Kuznyetsova, L. I. Korolenko 45-49
МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ СТАЛИВАРНИХ ПИЛОВИХ ВІДХОДІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЦИНКУ PDF
Iwona Kuczynska 50-56
ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОПОРФІРИНІВ PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, Yu. V. Ishkov 57-61
ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДУ СІРКИ (IV) З 2-ІМІДАЗОЛІДІНОНОМ І БІУРЕТОМ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ PDF
R. E. Khoma, A. A. Shestaka, V. O. Gelmboldt 62-70
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОНАПРУЖЕНИХ СИСТЕМ НА ТВЕРДООКСИДНИХ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ (КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТОПЕ — ЯОЕС) PDF
A. S. Lipilin, A. V. Nikonov, A. V. Spirin 71-78
МІГРАЦІЯ ТА АКУМУЛЯЦІЯ СВИНЦЮ У ВОДНІЙ ЕКОСИСТЕМІ КУЯЛБНИЦБКОГО ЛИМАНУ PDF
G. N. Shikhaleeva, A. A. Ennan, S. K. Babinets, O. D. Chursina 79-88