DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2009.11.66935

ТЕМПЛАТНИЙ СИНТЕЗ В СИСТЕМАХ NiCl2-1-АМІНО-8-ГІДРОКСИНАФТАЛІНДИСУЛЬФОКИСЛОТА-2,4-БЕНЗОЇН (АРОМАТИЧНИЙ АЛЬДЕГІД)

L. S. Skorokhod, I. I. Seifullina, T. F. Gudymovich

Анотація


Методом «самозбірки» із систем   NіС12    — 1-аміно-8-гідроксинафталіндисульфокислота-2,4-бензоїн    або   бензальдегід, пара-гідроксибензальдегід,    2-гідрокси-1-нафтальдегід    виділені комплекси, які досліджені методами елементного, рентгенофазового аналізів, термогравіметрії, магнітної сприйнятливості, електропровідності, спектроскопії (14- та дифузного відбиття). Визначена геометрія комплексів та спосіб координації лігандів в них.


Ключові слова


1-аміно-8-гідроксинафталіндисульфокислота-2,4-бензоїн, пара- гідроксибензальдегід, бензальдегід, 2-гідрокси-1-нафтальдегід, темплатний синтез

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Скороход Л. С., Сейфуллина И. И., Власенко В. Г. Продукты комплексообразования в системах Со012-1-амино-8-гидроксинафталиндисульфокислота-2,4-а-фенилацетофенон ен-зальдегид и его гидроксипроизводные) // Ж. общей химии. — 2009. — Т. 79. — № 1. — С. 39-43.

2. Толкачёв С. С. Таблицы межплоскостных расстояний. — Л.: Химия, 1968. — 132 с.

3. Geary W. J. The use of conductivity measurements in organic solvents for characterization of coordination compounds // Coord. Chem Rev. — 1971. — V. 7. — P. 81-122.

4. Гарновский А. Д., Бурлов А. С., Луков В. В. и др. Металлохелаты новых тридентатных азометиновых лигандов с N,N,O- и N,N,S- донорными атомами // Коорд. химия. — 1996. — Т. 22. — № 11. — С. 838-843.

5. Григорьев А. И. Введение в колебательную спектроскопию неорганических соединений. — М.: МГУ, 1977. — 87 с.

6. Накотото К. ИК-спектры и КР неорганических соединений. — М.: Мир, 1991. — С. 256.

7. Богданов А. П., Зеленцов В. В., Падалко В. М. Магнетохимия и электронная спектроскопия соединений никеля (II) // Ж. неорган. химии. — 1977. — Т. 22. — № 10. — С. 2611-2628.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.