DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2009.11.66936

ЗВ’ЯЗОК ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr,Mn З ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНІСТЮ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ

A. D. Andreyanov, I. A. Kuznyetsova, L. I. Korolenko

Анотація


Встановлено зв’язок електрокаталітичної активності сплавів Ni-Cr-Mn за змінного вмісту Mn зі значеннями енергії Фермі їхніх компонентів. Електрокаталітична активність сплавів оцінювалася за величиною густини струму за методом суспензійного півелемента. Для розрахунку енергії Ферми різних металів використовувалася модель Зоммерфельда, у якій розподіл електронів по швидкості описується статистикою Фермі-Дірака.


Ключові слова


сплави Ni-Cr-Mn, електрокаталітична активність, енергія Фермі

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. А.с. СССР № 1769655 МКИ H 01 4/90 Катализатор кислородного электрода топливного элемента / Софронков A. H., Первий Э. H., Андреянов А. Д. Заявл. 05.07.90. Опубл. 15.06.92.

2. Барабаш О. М., Коваль Ю. Н. Структура и свойства металлов и сплавов: Справочник. — К: Наукова думка, 1986. — 598 с.

3. Физические величины: Справочник / А. П.Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др.; Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с.

4. Легенченко П. A., Первий Э. П., Семизорова Н. Ф. Исследование ионизации водорода методом суспензионного полуэлемента // Электрохимия. — 1975. — 11, вып. 6. — С. 929— 933.

5. Каганов М. И. Электроны на поверхности Ферми // Природа.- 1981. — № 8 — С. 20-31

6. Винтайкин Б. Е. Физика твердого тела: Учеб. пособие. — 2-е изд., стер. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. — 360 с.

7. Ашкрофт H., Мермин Н. Физика твердого тела. — М: Мир, 1979. — Т. 1 — 399 с.

8. Краткий справочник по химии / И. Т. Гороновский, Ю. П. Назаренко, Е. Ф. Некряч — Киев: Наукова думка, 1987. — 829 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.