Том 19, № 3(51) (2014)

Зміст

Статті

2-ГІДРОКСИПРОПІЛЕН-1,3-ДІАМІНТЕТРААЦЕТАТОГЕРМАНАТИ: СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ PDF (Русский)
E. E. Martsinko С.6-19
ХЕМОСОРБЦІЯ ОКСИДУ СІРКИ (IV) ВОЛОКНИСТИМИ МАТЕРІАЛАМИ, ІМПРЕГНОВАНИМИ ПОЛІТИЛЕНПОЛІАМІНОМ.2. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПРЕДАДСОРБЦІЇ ПАРИ ВОДИ НА ХЕМОСОРБЦІЮ SО2 ВОЛОКНИСТИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF (Русский)
A. А. Ennan, R. M. Dlubovskiy, N. N. Abramova, R. E. Khoma С.20-30
КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ФОСФІНОКСИДУ РІЗНОРАДИКАЛЬНОГО В ПАРАФІНІ PDF (Русский)
O. V. Perlova, V. V. Chernetskaya С.31-39
ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ ВЕРХ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ КЛОФЕЛІНУ ГІДРОХЛОРИДУ З ПОВЕРХОНЬ ФАРМОБЛАДНАННЯ PDF (Русский)
A. V. Yegorova, G. A. Fedosenko, K. O. Vityukova, S. N. Kashutskуy, G. V. Maltsev С.40-51
МОЛЕКУЛЯРНІ КЛІПСИ НА ОСНОВІ КРАУН-ЕТЕРІВ: ПОТЕНЦІЙНІ РЕЦЕПТОРИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ КАТІОНІВ Sr2+ PDF (Русский)
A. Yu. Lyapunov С.52-59
ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я, УКРАЇНА) PDF (Русский)
A. A. Ennan, I. I. Shykhalyeyev, G. N. Shykhalyeyeva, V. V. Adobovsky, A. N. Kiryushkina С.60-69
РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЕНТОНІТУ ДАШУКОВСЬКОГО РОДОВИЩА PDF
Е. M. Nikipelova С.70-75