Том 18, № 4(48) (2013)

Зміст

Статті

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ РЕСПІРАТОРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ІІІ. НАНЕСЕНІМЕТАЛОКОМПЛЕКСНІ КАТАЛІЗАТОРИ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan, А. M. Djiga, V. Ya. Volkova, K. O. Golubchik 5-12
АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТЕБЕЛ КУКУРУДЗИ, МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІАНІЛІНОМ PDF (Русский)
L. M. Soldatkina, V. V. Menchuk, M. A. Zavrychko 13-20
ОТРИМАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ ТА ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ PDF
J. M. Kurilenko, V. I. Unrod, S.P. Benenko, V.L. Demchenko, B. Buszevski, A. F. Tymchuck 21-25
АНТИФОЛАТИ ДЛЯ ПРОТИРАКОВОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ. ЧАСТИНАІІ PDF (Русский)
V. A. Bacherikov 26-33
СИНТЕЗ АНГІДРИДУ ТА ІМІДУ 3-ФТОРО-1,8-НАФТАЛІНДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ PDF
N.F. Fedko, V.F. Anikin 34-37
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАТВЕРДНЕННЯ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ У СФЕРИЧНИХ ШАРАХ PDF (Русский)
S.N. Savin 38-45
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АБІРАТЕРОНУ АЦЕТАТУ PDF (Русский)
I. I. Leonenko, Yu. V. Skripinets, A. V. Yegorova, G. V. Anelchуk 46-53
АДСОРБЦІЯ ІОНІВ ЛАНТАНУ ТОНКОДИСПЕРГОВАНИМИ ВОСКАМИ PDF (Русский)
V. F. Sazonova, M.A. Kojemyak, Т. N. Kladko 54-62
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ n-ПОХІДНИХ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ PDF (Русский)
R. Е. Khoma 63-69
ІОННО-МОЛЕКУЛЯРНИЙ СКЛАД ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ТЕТРАФТОРОБОРНОЇ КИСЛОТИ. ПОВІДОМЛЕННЯ 1: ГІДРОЛІЗ ТЕТРАФТОРОБОРНОЇ КИСЛОТИ В РОЗЧИНАХ РІЗНОЇ ПРИРОДИ PDF (Русский)
O. M. Chebotar’ov 70-86
БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА ВМІСТУ СПОЛУК КРЕМНІЮ В ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ БАСЕЙНУ ВОДОЗБОРУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ PDF (Русский)
I. I. Shykhalyeyev, A. V. Karebin, G. N. Shykhalyeyeva 87-96