Том 17, № 1(41) (2012)

Зміст

Статті

ТЕМПЛАТНА КОНДЕНСАЦІЯ В СИСТЕМАХ ТИПУ «ГІДРАЗИДИ – SnCl 4 – АЛЬДЕГІДИ – CH3 CN» PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Divakova, A. V. Mazepa 5-12
ІЧ-СПЕКТРАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ФАЗОВОГО СКЛАДУ БЕНТОНІТІВ УКРАЇНИ PDF (Русский)
T. L. Rakytskaya, T. A. Kiose, А. M. Djiga, S. V. Toporov 13-19
СИНТЕЗ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛІКАТУ КАЛЬЦІЮ CA3 SI 2 O7 , АКТИВОВАНОГО ІОНАМИ EU2+ PDF (Русский)
S. M. Levshov, I. P. Kovalevskaya, N. P. Efryushina, Z. D. Klimenko, V. P. Dotsenko 20-27
СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЦИС-ТЕТРАХЛОРОДИ-Μ-КАРБОКСИЛАТА ДИРЕНІЮ (III) З ІНДОЛІЛ-3-ОЦТОВОЮ КИСЛОТОЮ PDF (Русский)
A. A. Golichenko, Y. S. Petrosyan, A. V. Shtemenko 28-35
ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ДИЕТИЛЕН-ТРИАМІНПЕНТААЦЕТАТУ ЄВРОПІЮ (III) PDF (Русский)
Y. M. Fadeyev, O. V. Snurnikova, S. S. Smola, A. Yu. Korovin, S. V. Toporov, N. V. Rusakova 36-45
ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПЕЛОЇДІВ ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ЛИМАНІВ PDF
Е. M. Nikipelova, A. V. Mokiyenko, L. B. Solodova, К. К. Cimbaluk, H. A. Сioma, K. A. Koyeva, M. V. Shevchenko, A. V. Latayeva 46-51
ФЛОТОЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ СПОЛУК ЛАНТАНУ ІЗ РОЗБАВЛЕНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ PDF (Русский)
O. V. Perlova, V. F. Sazonova 52-57
КИСНЕВИЙ ЕЛЕКТРОД НА ОСНОВІ ДЕЯКИХ ПОРФІРИНІВ ТА ЇХ ПОХІДНИХ PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov 58-63
КІНЕТИКА МАСОПЕРЕНОСУ В ГЕТЕРОГЕННІЙ СИСТЕМІ «ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАНАЕРОСИЛ – ДИПОЛЯРНИЙ РОЗЧИННИК – ВОДНИЙ РОЗЧИН ЛЕГКОГІДРОЛІЗОВАНИХ КАТІОНІВ» PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, E. M. Rakhlytskaya, Е. А. Lavreka 64-71