Том 18, № 1(45) (2013)

Зміст

Статті

СИНТЕЗ АНЕЛЬОВАНИХ СИСТЕМ ПО ПОЛОЖЕННЮ 1,2 НА ОСНОВІ 3-АРИЛІДЕН-5-ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3H-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНІВ PDF (Русский)
V. I. Pavlovsky, S. Y. Bachynskyi, S. A. Andronati 5-14
КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ Sn(IV) З ГІДРОКСИКАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИ PDF (Русский)
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko 15-31
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО КАТАЛІЗАТОРА ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЧАСУ КОНТАКТУ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan 32-38
ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСЛЮВАЛЬНО- ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ПРИ ХІМІЧНОМУ ВИЛУГОВУВАННІ МЕТАЛІВ PDF (Русский)
A. А. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko 39-43
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ «ОКСИД СІРКИ (IV) – ВОДА» PDF (Русский)
R. Е. Khoma 44-50
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬО СОРБОВАНОГО ДІОКСИДУ СІРКИ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ НАНЕСЕНИХ КУПРУМ-ПАЛАДІЄВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕАКЦІї НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ КИСНЕМ ПОВІТРЯ PDF
T. A. Kiose 51-56
ВИЗНАЧЕННЯ КОФЕЇНУ ЗА ГАСІННЯМ СЕНСИБІЛІЗОВАНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ КОМПЛЕСНОЇ СПОЛУКИ іону Tb (III) PDF (Русский)
O. І. Teslyuk, S. V. Beltyukova, E. О. Liventsova 57-63
ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСУ 1,5-ДИФЕНІЛКАРБАЗОНАТУ ХРОМУ(ІІІ) КАТІОНІТАМИ КУ-2-8 І КБ-4П-2 З ВОД РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ PDF (Русский)
Н. M. Guzenko 64-70
КІНЕТИКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ОЛІГОМЕРНИХ СИСТЕМ З ПІДВИЩЕНОЮ В’ЯЗКІСТЮ PDF (Русский)
S. N. Savin 71-81