Том 22, № 2(62) (2017)

Зміст

Статті

КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ СПОЛУК ПАЛАДІЮ(II), КУПРУМУ(II), ГАЛОГЕНІД-ІОНІВ ТА БЕНТОНІТУ ДЛЯ РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ PDF
T. L. Rakitskaya, G. M. Dzhyga, A. S. Truba 6-14
ГЕТЕРОЯДЕРНІ БІС(ГАЛАКТОРАТО)ГЕРМАНАТИ КОБАЛЬТУ(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ), КУПРУМУ(ІІ): СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF (Русский)
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. V. Afanasenko 15-21
ВИВЧЕННЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ CeO2 І CeF3 У ЗАСТИГЛИХ ПЛАВАХ NaNO3-KNO3 МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПІЇ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ І ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF (Русский)
I. V. Stoyanova, N. А. Chivireva, V. P. Antonovich, G. V. Nechyporenko, L. F. Koshkina, V. F. Zinchenko 22-31
ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ТЕТРАКІС-КОМПЛЕКСИ ЛАНТАНОЇДІВ З ДИФЕНІЛ-N-БЕНЗОЇЛАМІДОФОСФАТОМ ТА ТЕТРАЕТИЛАМОНІЙ КАТІОНОМ PDF
N. S. Kariaka, S. S. Smola, N. V. Rusakova, T. Y. Sliva, V. M. Amirkhanov 32-41
СИНТЕЗ ПОХІДНИХ БЕНЗОФУРАНУ НА ОСНОВІ N-АЦИЛ- 1,4-БЕНЗОХІНОНМОНОІМІНІВ PDF (Русский)
S. A. Konovalova, A. P. Avdeenko, E. N. Lysenko, A. L. Yusina 42-48
ТОНКОЕМУЛЬГОВАНІ РОЗЧИНИ ТРИАЛКІЛАМІНУ В ГАСІ ЯК ЗБИРАЧІ ДЛЯ ФЛОТОЕКСТРАКЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ СПОЛУК ТОРІЮ (IV) PDF (Русский)
O. V. Perlova, A. O. Shirykalova, О. О. Khromysheva 49-61
ГЕТЕРОЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСИ ЛАНТАНОЇДІВ З ДИМЕТИЛ‑N-ТРИХЛОРАЦЕТИЛАМІДОФОСФАТОМ PDF
V. A. Trush, O. О. Litsis, Т. Yu. Sliva, V. M. Аmirkhanov 62-70
ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ НА СЕДИМЕНТАЦІЙНУ СТІЙКІСТЬ СУСПЕНЗІЙ PDF (Русский)
A. F. Tymchuk, A. E. Grubnyak 71-81
ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА НЕОДИМУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1600 °С PDF
O. V. Chudinovych, E. R. Andrievskaya, J. D. Bogatyryova, Е. I. Оlifan, L. N. Spasyonova 82-94