КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ СПОЛУК ПАЛАДІЮ(II), КУПРУМУ(II), ГАЛОГЕНІД-ІОНІВ ТА БЕНТОНІТУ ДЛЯ РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ

Автор(и)

  • T. L. Rakitskaya Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра неорганічної хімії та хімічної екології, Ukraine
  • G. M. Dzhyga Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра неорганічної хімії та хімічної екології, Ukraine
  • A. S. Truba Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра неорганічної хімії та хімічної екології, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2017.2(62).102189

Ключові слова:

природний бентоніт, паладій(II), купрум(II), каталітична активність, розкладання озону

Анотація

У роботі досліджено кінетику розкладання озону композиціями, що містять закріплені на бентоніті сполуки паладію(II), купруму(II) та бромід-іони. Встановлено, що сам бентоніт розкладає озон, але його активність невисока. Максимальний каталітичний ефект виявляє монометальна Pd(II)-композиція в присутності бромід-іонів. Купрум(II) у реакції розкладання озону чинить інгібуючу дію в присутності Br--іонів та Pd(II).

Посилання

Rakitskaya T.L., Bandurko O.Yu., Raskola L.A. Katalizatoryi nizkotemperaturnogo razlozheniya ozona: sostoyanie i perspektivyi razrabotki. Vestnik ONU. Himiya, 2002, vol. 6, no 7-8, pp. 13-22. (in Russian)

Rakitskaya T.L., Truba A.S., Kiose T.A., Raskola L.A. Mehanizmyi formirovaniya na poristyih nositelyah kompleksov d metallov i ih kataliticheskaya aktivnost v redoks-reaktsiyah. Vestnik ONU. Himiya, 2015, vol. 20, no 2, pp. 27-48. http://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2015.2(54).50626 (in Russian)

Rump H., Kiesewetter O. Sorption catalyst with small flow resistance for ozone decomposition in ventilating systems. Patent FRG, no 10014485, 2001.

Takeda yakuhin kogYo K.K. Sposob udaleniya ozona. Patent Japan, no 61-20329, 1986.

Rakyts’ka T.L., Ennan A.A., Bandurko O.Yu.,. Paina V.Ya, Litvins’ka V.V. Katalizator dlya ochyshchennya povitrya vid ozonu. Patent UA, no 10368А, 1996. (in Ukrainian)

Boevski I., Genov K., Boevska N. et al. Low temperature ozone decomposition on Cu2+, Zn2+ and Mn2+- exchanged clinoptilolite. C. R. Acad. Bulg. Sci., 2011, vol. 64, no 1, pp. 33-38.

Zackay V.F., Rowe D.R. A method of removing ozone from air. Patent UK, no 2142324, 1985.

Faming Z. S. Catalytic material for decomposition of ozone at room temperature and its preparation method. Patent China, no 101357331, 2009.

Rakitskaya T.L., Kiose T.A., Zryutina A.M., Gladyshevskii R.E., Truba A.S., Vasylechko V.O., Demchenko P.Yu., Gryschouk G.V. and Volkova V.Ya. Solid-state catalysts based on bentonites and Pd(II)Cu(II) complexes for low-temperature carbon monoxide oxidation. Solid State Phenomena, 2013, vol. 200, pp. 299-304. https://doi.org/10.1109/OMEE.2012.6464759

Rakitskaya T.L., Vasylechko V.O., Kiose T.A., Gryshchouk G.V., Dzhiga A.M., Volkova V.Y. Catalytic activity of natural and pre-modified bentonite anchored Pd(II) and Cu(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation. Chem. Met. Alloys, 2015, vol. 8, no 1-2, pp. 32-38.

Rakitskaya T.L., Truba A.S., Raskola L.A., Ennan A.A. Modifitsirovannyiy hloridom margantsa(II) prirodnyiy klinoptilolit v reaktsii razlozheniya ozona. Khimiya, fizyka ta tekhnolohiya poverkhni, 2013, vol. 4, no 3, pp.297-304. (in Ukrainian)

Rakyts’ka T.L., Эnnan A.A., Raskola L.A., Truba A.S. Nyz’kotemperaturnyy rozklad ozonu zakriplenymy na klynoptyloliti atsydokompleksamy Su(II).Visnyk LNU. Khimiya, 2010, no 51, pp.135–140. (in Ukrainian)

Bord A.J., Parsons R., Jordan J. Standard potentials in aqueous solutions. N.-Y.: Marcel Dekker, 1985, 205 p.

Rakitskaya T.L., Truba A.S., Raskola L.A., Ennan A.A. Nizkotemperaturnyie Cu-soderzhaschie katalizatoryi razlozheniya ozona. Vestnik ONU. Himiya, 2008, vol.13, no 2, pp.73-92. (in Russian)

Zamaschikov V.V. Ispolzovanie kompleksov palladiya kak katalizatorov okisleniya ozonom. Zhurn. obsch.Himii, 1982, vol. 52, no 4, pp.918. (in Russian)

Zamaschikov V.V., Pryadko O.N. Kinetika i mehanizm okisleniya ozonom hloridnyih kompleksov palladiya(II) v vodnyih rastvorah. Ukr. him. Zhurnal, 1985, vol. 51, no 4, pp.371-376. (in Russian)

Dorfman Ya.A., Tyumeneva L.V. Kataliz galogenid-ionami reaktsii okisleniya serovodoroda ozonom. Voprosyi kinetiki i kataliza, Ivanovo, 1976, pp. 38-41. (in Russian)

Rakitskaya T.L., Bandurko A.Yu., Ennan A.A., Paina V.Ya., Rakitskiy A.S.Carbon-fibrous-material-supported base catalysts of ozone decomposition. Microporous and Mesoporous Mater., 2001, vol. 43, no 2, pp.153-160. https://doi.org/10.1016/s1387-1811(00)00358-9 (in Russian)

Michel A.E., Usher C.R., Grassian V.H. Reactive uptake of ozone on mineral oxides and mineral dusts. Atmos. Environ., 2003, vol. 37, pp. 3201-3211. https://doi.org/10.1016/s1352-2310(03)00319-4

Rakitskaya T.L., Ennan A.A., Raskola L.A., Bandurko A.Yu. Kataliticheskoe razlozhenie ozona metallokompleksnyimi soedineniyami. Izv. vyissh. ucheb. zaved. Himiya i him. Tehnologiya, 1999, vol. 42, no 4, pp.3-18. (in Russian)

Rakitskaya T.L., Raskola L.A., Paina V.Ya., Bandurko A.Yu. Geterogenezirovannyiy Cu(II)-SiO2-katalizator razlozheniya ozona. Izv. vyissh. ucheb. zaved. Himiya i him. Tehnologiya, 1999, vol. 42, no 1, pp. 46-49. (in Russian)

Rakyts’ka T.L., Pidmazko A.S., Holub O.A., Bandurko O.Yu., Ped’ L.L. Kudrenko V.A., Radchenko Ye.O. Kompleksy kuprumu(II) z immobilizovanymy na aerosyli osnovamy Shyfa v reaktsiyi rozkladu ozonu. Ukr. khym. zhurn., 2004, vol. 70, no 1-2, pp. 16-19. (in Ukrainian)

Rakitskaya T.L., Truba A.S., Raskola L.A., Bandurko A.Yu., Golub A.A. Vliyanie stroeniya adsorbirovannyih na poverhnosti SiO2 kompleksov medi(II) na ih kataliticheskuyu aktivnost v reaktsii razlozheniya ozona. Teoret. eksperim. Himiya, 2006, vol. 42, no 1, pp. 55-60. (in Russian)

Rakitskaya T.L., Raskola L.A., Truba A.S., Kiose T.A., Reznik L.I. Kataliticheskoe razlozhenie ozona zakreplennyimi na prirodnom klinoptilolite atsidokompleksami kobalta(II). Voprosyi himii i him. Tehnologii, 2011, no 2, pp.118123. (in Russian)

Rakitskaya T.L., Truba A.S., Raskola L.A., Ennan A.A. Modifitsirovannyiy hloridom margantsa(II) prirodnyiy klinoptilolit v reaktsii razlozheniya ozona. Khimiya, fizyka ta tekhnolohiya poverkhni, 2013, vol. 4, no 3, pp.297-304. (in Russian)

Lure Yu.Yu. Spravochnik po analiticheskoy himii. M.: Himiya, 197, 144 p. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-23

Як цитувати

Rakitskaya, T. L., Dzhyga, G. M., & Truba, A. S. (2017). КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ СПОЛУК ПАЛАДІЮ(II), КУПРУМУ(II), ГАЛОГЕНІД-ІОНІВ ТА БЕНТОНІТУ ДЛЯ РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 22(2(62), 6–14. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2017.2(62).102189

Номер

Розділ

Статті