Том 21, № 4(60) (2016)

Зміст

Статті

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕЧОВИНОГО АНАЛІЗУ PDF (Русский)
V. P. Antonovich, I. V. Stoyanova, N. A. Chivireva, A. O. Stoyanov 6-20
ТВЕРДОФАЗНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРА–ГІДРОКСИБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ЕСТЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ CЕНСІБІЛІЗОВАНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІОНА Tb(III) В КОМПЛЕКСІ З 2,2’ -ДИПІРИДИЛОМ PDF (Русский)
S. V. Beltyukova, E. V. Malinka, E. O. Liventsova 21-30
СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ОФЛОКСАЦИНУ ГІДРАТОВАНИМИ ОКСИДАМИ АЛЮМІНІЮ І СИЛІЦІЮ PDF
A. N. Chebotarev, T. M. Scherbakova, V. A. Mamy, L. V. Petrenko 39-47
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Co(II), Ni (II), Cu(II) З ДЕЯКИМИ ГІДРАЗОНАМИ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИС ЛОТИ PDF (Русский)
A. V. Pulya, I. I. Seifullina, L. S. Skorokhod 31-38
РОЗРОБКА МЕТОДУ СИНТЕЗУ ПОЛІУРЕТАНІВ З ІЗОЦІАНУРАТНИМИ ВУЗЛАМИ РОЗГАЛУЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ PDF
S. A. Lukashevich, R. A. Rozhnova, N. A. Galatenko, G. A. Kozlova 48-56
ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ БІС (ЦИТРАТО)СТАНАТАМИ(IV) 3d-МЕТАЛІВ ПОЛІГЛІКОЛЬМАЛЕЇНАТФТАЛАТІВ ТА ЇХНІХ КОПОЛІМЕРІВ З ЕПОКСИДНОЮ СМОЛОЮ ЕД-20 PDF (Русский)
O. O. Mazur, S. N. Savin, I. I. Seifullina, E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, T. V. Logichevskaya 57-64
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТНОЇ ЕНТАЛЬПІЇ УТВОРЕННЯ транс-ТЕТРАХЛОРО-ДИ-μ-КАРБОКСИЛАТІВ ДИРЕНІЮ(ІІІ) PDF
M. S. Iziumskyi, A. S. Baskevich, S. G. Melnyk, A. V. Shtemenko 65-72