Том 13, № 12 (2008)

Зміст

Статті

СИНТЕЗ, ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ І БУДОВА КОМПЛЕКСІВ ОЛОВА(ІV) З БЕНЗОЇЛ-(САЛІЦИЛОЇЛ)ГІДРАЗОНАМИ АРОМАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ PDF
N. V. Shmatkova, G. V. Yalovskiy, I. I. Seifullina, S. E. Samburskii 65-72
СИНТЕЗ ТА АНТИАГРЕГАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОГО RGDF МІМЕТИКА— 4-(1,2,3,4-ТEТPAГІДPOІЗOХІHOЛІH-7-ІЛ)AMІHO-4-OKCOБУТИPИЛ-D-ß-ФЕНІЛ-ß-АЛАНІНУ PDF
A. A. Krysko, O. L. Malovichko, S. A. Andronati, T. A. Kabanova 73-78
СОРБЦІЯ ДІОКСИДУ СІРКИ БАЗАЛЬТОВИМ ТУФОМ, ЯКИЙ ІМПРЕГНОВАНО ВОДНИМ РОЗЧИНОМ ГЕКСАМЕТІЛЕНТЕТРАМІНУ PDF
M. I. Gavrilenko, T. A. Kiose, T. L. Rakytskaya, O. N. Postolatiy 79-85
ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ Ni, Ti, Nd ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ ЦИХ МЕТАЛІВ PDF
A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian 86-90
СОРБЦІЙНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОРИНУ У РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ PDF
S. V. Beltyukova, A. A. Bytchkova 91-97
ДОСЛІДЖЕННЯ КИСНЕВИХ СПОЛУК ЗАЛІЗА З ВИСОКОЮ ВАЛЕНТНІСТЮ В ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ СТРУМУ PDF
M. V. Uminsky, I. P. Kolesnikova, F. V. Makordey, A. V. Kolesnikov, N. M. Schadnuh 102-107
СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ АНІОННИХ І КАТІОННИХ БАРВНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛІАМФОЛІТУ ФІБАН АК-22В PDF
L. M. Soldatkina, L. A. Sinkova, Ie. V. Sagaidak, A. P. Polikarpov, A. A. Shunkevich 108-113
НОВИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ 5-(4-ЦІАНОФЕНІЛ)-10,15,20-ТРИФЕНІЛПОРФІРИНА PDF
T. V. Pavlovskaya, Yu. V. Ishkov, S. V. Vodzinskii, A. V. Mazepa 114-119