ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ Ni, Ti, Nd ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ ЦИХ МЕТАЛІВ

A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian

Анотація


Встановлено зв’язок електрокаталітичної активності сплавів Ni-Ti-Nd за змінного вмісту Nd зі значеннями енергії Фермі їхніх компонентів. Електрокаталітична активність сплавів оцінювалася за величиною густини струму за методом суспензійного півелемента. Для розрахунку енергії Фермі різних металів використовувалася модель Зоммерфельда, у якій розподіл електронів за швидкістю описується статистикою Фермі — Діраку.


Ключові слова


сплави Ni-Ti-Nd електрокаталітична активність, енергія Фермі

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. А.с. СССР № 1769655 МКИ H 01 4/90 Катализатор кислородного электрода топливного элемента / Софронков A. H., Первий Э. H., Андреянов А. Д. Заявл. 05.07.90. Опубл. 15.06.92.

2. Соколовская E. М. Общая химия. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. — 640 с.

3. Барабаш О. М., Коваль Ю. Н. Структура и свойства металлов и сплавов. Справочник. — К.: Наукова думка, 1986. — 598 с.

4. Пчгенчонко И. A., Первый Э. П., Семызорова Н. Исследование ионизации водорода методом суспензионного полуэлемента // Электрохимия. — 1975. — 11, вып.6. — С. 929— 933.

5. Каганов М. И. Электроны на поверхности Ферми // Природа. — 1981. — № 8. — С. 20—31.

6. Ашкрофт H., Мермын Н. Физика твердого тела. — М: Мир, 1979. — Т. 1 — 399 с.

7. Физическые величины: Справочник / А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др.; Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с.

8. Краткый справочник по химии / И. Т. Гороновский, Ю. П. Назаренко, Е. Ф. Некряч. —К.: Наукова Думка, 1987. — 829 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2008.12.68739

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.