Том 20, № 2(54) (2015)

Зміст

Статті

ВИВЧЕННЯ МОДИФІКОВАНОГО ГАЛОГЕНІДАМИ 3D-МЕТАЛІВ КЛИНОПТИЛОЛІТУ МЕТОДАМИ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ ТА СПЕКТРОСКОПІЇ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A.S. Truba, L. A. Raskola, I. V. Stoyanova 6-15
ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ У РІЗНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАСТИГЛИХ ПЛАВІВ EuS ТА EuIn2S4 У NaCl-KCl PDF (Русский)
G. V. Nechyporenko, V. F. Zinchenko, L. F. Dyshleva, I. V. Timukhin, S. B. Meshkova, I. V. Stoianova 16-26
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НА ПОРИСТИХ НОСІЯХ КОМПЛЕКСІВ d МЕТАЛІВ ТА ЇХ КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ В РЕДОКС-РЕАКЦІЯХ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, T. A. Kiose, L. A. Raskola 27-48
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ПЛАСТИЧНИХ МАС PDF
T. P. Shanina, I. I. Seyfullina, V. A. Kushnyreva 49-60
ХЕМОСОРБЦІЯ ОКСИДУ СІРКИ (IV) ВОДОЮ В СТАТИЧНИХ УМОВАХ. КОНСТАНТА ГЕНРІ PDF (Русский)
R.E. Khoma, R. M. Dlubovskiy 61-76
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУГОВУВАННЯ ВІДВАЛУ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ В ПОТЕНЦІОСТАТИЧНОМУ РЕЖИМІ PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko 77-82
ВОГНЕЗАХИСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТУМЕСЦЕНТНОГО ПОКРИТТЯ З ДОМІШКАМИ НАНОДИСПЕРСНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ ГІДРОТЕРМАЛЬНОГО СТАРІННЯ PDF
L. N. Vakhitova, N. A. Taran, V. L. Drizhd, S. P. Prydatko 83-92
ЗЕЛЕНА ХІМІЯ: НОВА ХІМІЧНА ФІЛОСОФІЯ PDF
F. A. Tykhomirova 93-100
КОРОТКИЙ НАРИС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ А. А.-А. ЕННАНА PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya 101-106