Том 15, № 3 (2010)

Зміст

Статті

ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ SnCl4 З R-БЕНЗОЇЛГІДРАЗОНАМИ БЕНЗ-(p-N,N-ДИМЕТИЛАМІНОБЕНЗ)АЛЬДЕГІДІВ В АЦЕТОНІТРИЛІ PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, V. G. Sogomonyan, S. E. Samburskii 77-84
АДСОРБЦІЯ ІОНІВ 3d-МЕТАЛІВ ПРИРОДНИМ ТА КИСЛОТНО-МОДИФІКОВАНИМ КЛІНОПТИЛОЛІТОМ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, T. A. Kiose, A. N. Zakharia, V. V. Kitaiskaya 85-91
ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСО-ПОРФІРИНУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ 3 Fe(III), Co(II) В РЕАКЦІЇ ВІДНОВЛЕННЯ КИСНЮ PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov 92-97
КЕРАМІЧНІ ПАЛИВНІ КОМІРКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
À. D. Vasylyev, V. Yu. Baklan, F. V. Makordey 98-106
ІОНОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФТОРУ В СИНТЕТИЧНИХ ФТОРОАПАТИТАХ ПІСЛЯ РОЗЧИНЕННЯ КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧИМИ РЕАГЕНТАМИ PDF (Русский)
N. A. Chivireva, O. A. Sakharova, I. V. Stoyanova, A. O. Stoyanov, S. A. Tarasenko, S. V. Toporov 107-113
МЕМБРАННИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗЕР ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ PDF
Ya. Yu. Tevtul’, O. V. Nechiporenko, S. Gutt 114-119
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНИХ ВЗАЄМОДІЙ КАТІОНІВ Li+, Na+, K+ З БІДЕНТАТНИМИ РОЗЧИННИКАМИ PDF (Русский)
L. D. Tarasova 120-124
ТВЕРДОФАЗНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОМЕФЛОКСАЦИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕНСИБІЛІЗОВАНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ТЕРБІЮ(ІІІ) PDF (Русский)
S. V. Beltyukova, E. O. Liventsova, O. I. Teslyuk 125-135