ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСО-ПОРФІРИНУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ 3 Fe(III), Co(II) В РЕАКЦІЇ ВІДНОВЛЕННЯ КИСНЮ

A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov

Анотація


Методом циклічної вольтамперометрії в лужному розчині досліджено електрокаталітичні властивості 10,15,20-трифеніл-1-оксонафто-[2, 3, 4-c,d]- порфірину та його комплексів з Fe (III), Со (II) у складі повітряних газодифузійних електродів. Виявлено вплив різних режимів електрохімічних досліджень на I-E-криві в інтервалі потенціалів-0,4-0,7 В (о.р.е.).

Ключові слова


повітряні електроди, комплекси оксо-порфірину, електрокаталітичні властивості

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Яцимирский К. Б. Комплексы металлов с макроциклами в катализе. // Успехи химии. — 1990. — 59, № 12. — С. 1960-1971.

2. Тарасевич М. Р., Радюшкина К. А Катализ и электрокатализ металлопорфиринами. — М.: Наука, 1982.—168с.

3. Adler A. D., Longo F. R., Kampas F., Kim J. // J. Inorg. Nucl. Сhem. — 1970.—V. 32, № 7. — P. 2443-2445.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.3.43823

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.