Том 19, № 4(52) (2014)

Зміст

Статті

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ПОХІДНИМИ БАРБІТУРОВОЇ КИСЛОТИ PDF (Русский)
T. V. Koksharova 6-15
АНТИОКСИДАНТИ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ І МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ PDF (Русский)
S. V. Beltyukova, A. A. Stepanova, E. O. Liventsova 16-31
СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ МАЛАТОГЕРМАНАТНИХ КОМПЛЕКСІВ РІЗНИХ ТИПІВ PDF (Русский)
M. I. Gromovaya, Е. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, А. G. Pesaroglo 32-39
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ МОРСЬКОЇ ВОДИ НА СИСТЕМУ РОПА-ПЕЛОЇДИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ПРИ ЇЇ МОДЕЛЮВАННІ PDF
Е. M. Nikipelova 40-46
РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ МЕЛАМІНА НА МІЖФАЗНІЙ ПОВЕРХНІ ВОДА/ПОВІТРЯ В РАМКАХ КВАНТОВО-ХІМІЧНОГО ПІДХОДУ PDF (Русский)
E. A. Belyaeva 47-53
ЕКСТРАКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТІОНУ АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЙ ХЛОРИДУ НА МЕЖІ РОЗПОДІЛУ ФАЗ ВОДА-МЕМБРАННИЙ РОЗЧИННИК PDF
O. V. Luganska, A. A. Malozhon, P. A. Kalinin, I. A. Snizhko 54-58
ПРОСТОРОВО- ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ПІВДЕННОІ ЧАСТИНИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, A. N. Kiryushkina, I. S. Kuzmina 59-69
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ ПРИ ЗАТВЕРДНЕННІ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ PDF (Русский)
S. N. Savin 70-79