Том 14, № 4 (2009)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ІЗОНІКОТИНОЇЛГІДРАЗОНА 2-ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ PDF
N. V. N. V. Shmatkova, O. Yu. Zinchenko, I. I. Seifullina, T. O. Philippova, V. S. Podust 67-73
ВПЛИВ ПРИРОДИ АНІОНУ СОЛІ ЛУЖНОГО МЕТАЛУ НА СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ F-S-ГЕТЕРОЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ КРАУН-ПОРФІРИНІВ PDF
N. V. Rusakova 74-80
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ІОНІТНОЇ ПРОТИГАЗОВОЇ ШИХТИ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ СІРКОВОДНЯ І АМІАКУ PDF
R. M. Dlubovski, V. N. Shevchenko, A. I. Iorgov 81-87
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ РОЗКЛАД ОЗОНУ КОМПЛЕКСАМИ Cu(II), Co(II) И Mn(II) З ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІНОМ PDF
A. S. Truba 88-94
ВИКОРИСТАННЯ ТИРОЗИНАЗИ ГРИБІВ AGARICUS BISPORUS ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК PDF
I. I. Romanovskaya, Yu. A. Shesterenko, O. V. Sevastyanov 95-101
ВЛАСТИВОСТІ ГЛИБОКОВОДНИХ ОСАДІВ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
O. M. Nikipelova 102-107
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ФЛОТАЦІЙНОГО ВИДІЛЕННЯ ТОНКОЕМУЛЬГОВАНОГО ТРИБУТИЛФОСФАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ АНІОННИХ ЗБИРАЧІВ PDF
V. F. Sazonova, M. A. Kozhemyak 108-118
СИНТЕЗ МАКРОХЕЛАТІВ З БЕТА-ДИКЕТОНАТНИМИ ФРАГМЕНТАМИ PDF
O. V. Shevchenko, K. V. Burenkova, I. S. Voloshanovsky 119-126
ОСОБЛИВОСТІ ІНІЦІЮВАННЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СТИРОЛУ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ГІДРОПЕРОКСИДОМ КУМОЛА В ПРИСУТНОСТІ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТУ МІДІ(ІІ) PDF
A. V. Grekova, P. A. Ivanchenko, I. I. Seifullina, L. V. Skrypnik 128-135