Том 14, № 3 (2009)

Зміст

Статті

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУДОВИ І ДЕЯКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕКСАФТОРОСИЛІКАТІВ ПІРИДИНІЮ PDF
V. O. Gelmboldt 5-10
ГЕТЕРОЯДЕРНІ АМІНОПОЛІКАРБОКСИЛАТИ ЛАНТАНІДІВ (III) ТА ВІСМУТУ (III) PDF
S. S. Smola, V. K. Vitulskaya, N. V. Rusakova, Yu. V. Korovin 11-21
ФРАГМЕНТАЦІЯ RGD-ПЕПТИДОМІМЕТИКІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ФРАГМЕНТ ПІПЕРАЗІНУ, В УМОВАХ MAC-СПЕКТРОМЕТРІЇ БПА PDF
A. I. Gren, A. V. Mazepa, I. M. Rakipov 22-27
ВЛАСТИВОСТІ ТИРОЗИНАЗИ ГРИБІВ AGARICUS BISPORUS І її ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЕЛІМІНУВАННЯ ХЛОРЗАМІЩЕНИХ ФЕНОЛІВ PDF
O. V. Sevastyanov 28-35
ДЕЯКІ АДСОРБЦІЙНІ АСПЕКТИ ГІДРАТАЦІЇ КАТІОНІТІВ PDF
V. V. Kutarov, R. M. Dlubovski, V. N. Shevchenko 36-43
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ПРОТИСУДОМНІ ВЛАСТИВОСТІ 3-АЦИЛОКСИ-7-БРОМ-5-(2’-ХЛОР)ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Д-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНІВ PDF
E. A. Semenishyna, V. I. Pavlovsky, S. A. Andronati, Yu. A. Simonov, I. G. Philippova, A. I. Sivko, I. A. Kravchenko, G. V. Malcev, M. Gdaniec, A. V. Mazepa 44-56
ВПЛИВ БРОМІДНИХ КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ(И) ТА ЦИНКУ(ІІ) З Х-ЗАМІЩЕНИМИ ТІОКАРБАМОЇЛ-Х’-ПЕНТАМЕТИЛЕНСУЛЬФЕНАМІДАМИ НА ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНУ СТРУКТУРИЗАЦІЮ ОЛІГОБУТАДІЄНА PDF
G. N. Khitrich, E. Yu. Lebedeva, I. I. Seifullina, Yu. N. Pushkarev 57-64