Том 16, № 13 (2011)

Зміст

Статті

Синтез та будова різнометальних Gе-Со комплексів з піридиноїлгідразонами 2-гідроксиарилальдегідів PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina 5-12
Флуоресцентні сенсорні системи на основі комплексних сполук лантанідів. Частина I. Деякі питання теорії, визначення катіонів PDF (Русский)
D. I. Aleksandrova, I. I. Leonenko, А. V. Yegorova, V. Р. Antonovich 13-23
Адсорбційні властивості природних сорбентів відносно діоксиду сірки PDF
Т. L. Rakyts’ka, Т. О. Kiose, А. V. Kameneva, О. V. Mykhaylova 24-33
Розрахунок гілки десорбції петлі гістерезису для адсорбентів корпускулярної будови на основі моделі циліндрових пір PDF (Русский)
V. V. Kutarov, R. М. Dlubovski, V. N. Shevchenko, А. I. Iorgov 34-39
КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСЛЕННЯ КУМОЛУ ОЗОНОМ В ОЦТОВІЙ КИСЛОТІ PDF (Русский)
Е. V. Potapenko 40-46
МЕХАНІЗМ ФЛОТАЦІЇ ТОНКОЕМУЛЬГОВАНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ PDF (Русский)
V. F. Sazonova, М. A. Kojemyak 47-53
ДИНАМІКА ЗМІН ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, А. А. Ennan, L. I. Shykhalyeyev, O. D. Chursina 54-61